2018 OSGB Fiyatları

0
222

İşyerlerindeki güvenliği ve sağlığı kontrol eden OSGB kuruluşlarının verdikleri hizmetlerin mühimliği açıktır. Can ve mal kaybının önlenmesi, oluşabilecek tehlikeleri belirlemek ve bu tehlikeler ile beraber yaşanmasını sağlamak bir işyerinin sağlıklı şekilde varlığını sürdürmesi için önemlidir.

Bu önemli hizmeti vermenin bir bedelinin olması olağandır. Günümüzde OSGB hizmet fiyatları TÜİSAG tarafından belirlenmekte olup her OSGB İstanbul kuruluşu için farklılıklar söz konusu olabilir. Fiyatların belirlenmesinde işyerlerinin tehlike sınıfları da önemlidir. Tehlike dereceleri arttıkça fiyatların da arttığı gözlemlenmektedir.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi fiyatları genel olarak şu şekilde belirlenmiştir: İşe giriş muayenesi ve ağır ve tehlikeli işler raporu ücreti kişi başı 20,00 TL’dir. İşyerinde çalışmaya devam eden işçilerin periyodik muayene ücretleri kişi başı 20,00 TL’dir. İlkyardım eğitim ücretleri (sınıflar oluşturularak verilmektedir) 16 saatlik eğitim için kişi başı 240,00 TL’dir.

OSGB Fiyatları 2018
OSGB Fiyatları 2018

Temel iş sağlığı ve güvenliği için 4 saatlik eğitim kişi başı 15,00 TL’dir. Risk analizi raporu ve acil durum planları ücreti işyerinin tehlikesin eve personel sayısına göre değişmektedir. Öncelikle az tehlikeli işyerlerindeki risk analizi raporu ve acil durum planı ücretleri: Çalışan sayısı 2 ise 75,00 TL, 3 ise 100,00 TL, 4 ise 120,00 TL, 5 ise 140,00 TL, 6 ise 160,00 TL, 7 ise 180,00 TL, 8 ise 200,00 TL, 9 ise 220,00 TL’dir. 10-15 kişi 300,00 TL, 16-20 kişi 350,00 TL, 21-25 kişi 400,00 TL, 26-30 kişi 430,00 TL, 31-40 kişi 500,00 TL, 41-50 kişi 550,00 TL olarak belirlenmiştir.

Tehlikeli sınıfı işyerleri için ise bu ücretler artmaktadır. Genel olarak minimum 85,00 TL ile maksimum 700,00 TL arasında fiyatlar mevcuttur. Aynı şekilde çok tehlikeli sınıfında bulunan işyerleri için ise en az 140,00 TL, en fazla 850,00 TL olan ücretler mevcuttur. İş güvenliği uzmanı aylık ücreti de işyeri tehlike derecesi ve personel sayısına göre değişmektedir.

İşyerinde çalışan işçilerin sayısı 10-15 ise 100,00 TL, 16-20 ise, 130,00 TL, 21-25 ise 160,00 TL, 26-30 ise 200,00 TL, 31-40 ise 250,00 TL, 41-50 ise 300,00 TL’dir. İş güvenliği uzmanı ücretleri de yine işyerinin tehlike sınıfına göre artış göstermektedir.  İş güvenliği uzmanı birim saat ücreti az tehlikeli 35,00 TL, tehlikeli 45,00 TL, çok tehlikeli ise 90,TL’dir.

İşyeri hekimlerinin aylık ücreti de çalışan sayısı ve tehlike sınıfına göre farklılık göstermektedir. Çalışan sayısı 10-15 arasında ise 300,00 TL, 16-20 330,00 TL, 21-25 350,00 TL, 26-30 420,00 TL, 31-40 525,00 TL, 41-50 620,00 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar vergilerin dahil edilmemiş halleridir. Fiyatların belirlenmesinde başlıca kıstas işyerinin tehlike sınıfıdır. Ayrıca personel sayısının artması ile de verilen hizmetin boyutu artacağından fiyatlarda bu şekilde yükselmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here