Abaza Mehmed Paşa

0
2

Türk devlet adamı Abaza Mehmed Paşa… Abaza Mehmed Paşa kimdir? İşte Abaza Mehmed Paşa’nın biyografisi

1576 yılında doğan Abaza Mehmet Paşa, Osmanlı veziridir. Gürcü Mehmet Paşa’nın kardeşidir.

1621 senesinde Erzurum Beylerbeyi olan Abaza Paşa, Sultan İkinci Osman’ın öldürülmesi üzerine yeniçerileri padişah katili ilan etti. Etrafına topladığı sekbanlarla Erzurum’da yeniçerileri ortadan kaldırmaya çabaladı.

Yeniçeri Ocağı aleyhine İstanbul ve Anadolu’da ortaya çıkan hareket yüzünden askerler arasında büyük bir huzursuzluk başladı. Abaza Paşa bir yandan sancaklara kendi adamlarını tayin ederken, bir yandan da halktan vergi toplamaya başladı. Kısa zamanda çevresine 30.000 kişi toplamayı başaran Abaza Paşa, ele geçirdiği yeniçeri, topçu, cebeci ve acemi oğlanı gibi ocak mensuplarını öldürttü.

Şebinkarahisar ve Sivas‘ı ele geçiren Abaza Paşa daha sonra Ankara üzerine yürüdü ve şehri kuşattı. Osmanlı kuvvetleri, Sultan Dördüncü Murad’ın tahta çıkmasından sonra Abaza Paşa’yı Kayseri yakınlarındaki Karasu mevkiinde mağlup etti. Abaza Paşa, bu yenilgiden sonra Erzurum’a döndü ve kalesine sığındı.

Abaza Paşa yeniçeri düşmanlığından vazgeçmedi. Sadrazam Hüsrev Paşa, 1628 senesinde düzenlediği sefer sonunda Abaza Paşa’yı teslim aldı. Sultan Dördüncü Murad tarafından affedilen Abaza Paşa, Bosna valiliğine tayin edildi. Fakat tekrar isyan etmek gibi bir niyeti olduğu söylentileri padişah tarafından duyulunca 1634 senesinin Ağustos ayında idam edildi.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here