Abbas Vesim Efendi kimdir?

0
6

Abbas Vesim Efendi, nam-ı diğer Kambur Vesim kimdir?

Abbas Vesim Efendi 1689 senesinde Bursa‘da hayata gözlerini açtı. 

İslam’ın altın çağının ünlü doktorlarından Bursalı Ali Münşi ve Ömer Şifai‘den tıp eğitimi alan Abbas Vesim Efendi, Yanyalı Esat Efendi‘den felsefe, Ahmet Mısri‘den de astronomi eğitimi aldı. 

Abbas Vesim Efendi, eğitim döneminden sonra 1720’li yılların sonuna doğru İstanbul’da serbest doktorluk yapmaya başladı. 

Yine bu dönemde tasavvufa yönelen Vesim Efendi, Nakşibendi tarikatının büyüklerinden Mehmet Emin Tokadi‘ye intisab etti. 

Etyolojiye (hastalıkların sadece tedavisinin değil, nedenlerinin de araştırılması) büyük önem veren Vesim Efendi’nin esas üne kavuşması Verem mikrobunu bulması ve 18. yüzyıl sonlarında “Düsturu’l-Vesim fi Tıbbi’l-Cedid ve’l-Kadim (Eski veYeni Tıp konusunda Vesim’in kuralları”) adlı iki ciltlik kitabı yazmasıdır. 

2083 sayfa olan el yazma halindeki bu eser, bir önsöz, dört bölüm ve bir de sonsözden meydana gelmektedir. Doğu ve batı tıbbını karşılaştıran ve mükemmel bir külliyat olan eser, tıb tarihimiz açısından çok büyük bir öneme sahiptir.

 Bu eserin birinci bölümünde baştan sona kadar organ hastalıkları, ikinci bölümünde kadın ve çocuk hastalıkları, üçüncübölümünde şişler ve ülserler, dördüncü bölümünde basit ve bileşik ilaçları anlatılmaktadır.

Abbas Vesim Efendi, 1760 yılında İstanbul’da vefat etti. Kabri Edirnekapı dışındaki kabristandadır.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here