Abdulbaki Gölpınarlı kimdir?

0
28

Önemli öğretim üyelerinden Abdulbaki Gölpınarlı kimdir?

Abdülbaki Gölpınarlı 12 Ocak 1900 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Gelenbevi Lisesi’nde okuduğu dönemde babası hayatını kaybetti. Ailesinin geçimini sağlamak için eğitimini yarıda bırakarak çalışmaya başladı. Daha sonra Çorum’un Alaca ilçesindeki Menba-i İrfan İptidai Mektebinde hocalık yaptı. 1922 yılında İstanbul’a dönerek İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü tamamladı. Edebiyat öğretmeni olarak Konya, Kayseri, Balıkesir, Kastamonu İstanbul gibi birçok şehrin lisesinde görev yaptı. Bunun yanında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde Farsça okutmanı olarak çalıştı. Öte yandan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde İslam-Türk Tasavvuf Tarihi ve Edebiyatı dersleri verdi. 1945 yılında Türk Ceza Kanunu’na aykırı davrandığı gerekçesiyle tutuklanarak 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. 1949’da kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. Abdulbaki Gölpınarlı 25 Ağustos 1982 tarihinde rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

ESERLERİ

– Melamilik ve Melamiler

– Tıp İlmi ve Meşhur Hekimlerin Maharetleri

– Yunus Emre Divanı 

– Fuzuli Divanı

 Nedim Divanı

– Mevlâna Celaleddin 

– Mevlânadan Sonra Mevlevilik

– Hayyam ve Rubaileri

– Rumeli’de Yürükler, Tatarlar ve Evlad-ı Fatihan

– Menâkıb-ı Hacı Bektaş-ı Veli

– Alevi Bektaşi Nefesleri 

– Hafız Divanı 

– 100 Soruda Türkiye’de Mezhepler ve Tarikatlar 

– 100 Soruda Tasavvuf 

– Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin

– Hurufilik Metinleri Kataloğu

– Tarih Boyunca İslam Mezhepleri ve Şiilik

– Tasavvuftan Dilimize Geçen Deyimler ve Atasözleri

– Kur’an-ı Kerîm ve Meali 

{relation id:33453 slug:’din-derslerinde-bu-konudan-bahsetmek-yasak’}

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here