Ahmet Bican Ercilasun kimdir?

0
9

Türk Dil Bilimci, Türkolog Ve Yazar, Ahmet Bican Ercilasun kimdir?

Ahmet Bican Ercilasun, 1943 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Babası Mehmet Bey; annesi, Cemile Hanım’dır. İlk ve orta öğrenimimi İzmir’de bitirdi. Daha sonra 1963′te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne girdi.

1967′de Atatürk üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’ne asisitan olarak girdi.

Kars’tan derlediği metinlere dayanarak hazırladığı “Kars İli Ağızları – Ses Bilgisi” adlı teziyle 1971′de “doktor” ünvanını aldı.

1976 Haziran’ı ile 1977 Ağustos’u arasında Amerika Birleşik Devletleri’nin Seattle şehrinde Üniversity of Washington’da misafir araştırıcı olarak bulundu. 1979 yılında “Kutadgu Bilig’de Fiil” adlı teziyle doçent oldu.

1983′te ek görevli Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün başkanlığına getirildi.

1986′da Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Faktültesi’ne profesör olarak tayin edildi ve bu fakültenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü kurdu.

1992′de Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü kurulunca bu bölümün başkanlığına getirildi.

1993 yılında Yüksek Öğretim Kurulu’nda “Türk Dünyası Müşaviri” olarak görev yapar.

03. 11. 1993 tarihinde “vekâleten”; 24. 04. 1994 tarihinde ise, “Üçlü Kararname” ile “asaleten” Türk Dil Kurumu Başkanı olarak atanır.

06.11.2000 tarihinde Türk Dil Kurumu başkanlığından kendi isteğiyle ayrılır. 20.01.2001 – 20.01.2002 tarihleri arasında Türkiye-Kırgızistan Manas Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapar; fakültenin dekanlığını ve Türkoloji Bölümü’nün başkanlığını yürütür. Hâlen Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Ercilasun, 2002 Haziranında Aydınlık Türkiye Partisi’ne girmiş ve bu partide Genel Başkan Yardımcısı olmuştur. Prof.Dr. Ahmet B. ERCİLASUN 15.12.2002 tarihinde yapılan olağanüstü kongrede Aydınlık Türkiye Partisi’nin genel başkanlığına seçilmiştir.

Türk Cumhuriyetleri’ni, ata dede Türk yurtlarını araştırma, inceleme, belgeleme ve görüntüleme amacıyla defalarca dolaşan, İngilizce ve Türk lehçelerinin birçoğunu bilen, akademik çalışmalarını Türk dilinin, Türk edebiyatının, Türk dünyasının problemleri üzerinde yoğunlaştıran, bunların dışında şiir, deneme, hikâye, roman yazan Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Türk Ocağı, Aydınlar Ocağı ve Azerbaycan Kültür Derneği üyesidir.

Hacettepe Üniversitesi’nde Yeni Türk Edebiyatı profesörü olarak görev yapan Bilge Ercilasun’la evlidir; iki çocuğu vardır. 

Eserleri:

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here