Ahmet Mithat Efendi

0
11

Türk çevirmen, yazar, yayımcı, gazeteci Ahmet Mithat Efendi… Ahmet Mithat Efendi kimdir? İşte Ahmet Mithat Efendi’nin biyografisi

Ahmet Mithat Efendi, 1844 yılıda İstanbul’da doğdu.

Küçük yaşta yetim kalan Ahmet Mithat, 1854 yılında Vidin’de bulunan ağabeyi Hafız Ali Ağa’nın yanına gitti ve eğitimine burada başladı.

1857 yılında ailesiyle birlikte İstanbul’a döndü. Mısır Çarşısı’nda bir aktarın yanında çırak olarak çalışmaya başladı. Ağabeyinin yanında çalıştığı Mithad Paşa’nın yanına girdi. Mithad Paşa 1861 yılında Niş Valiliği’ne atanınca ağabeyiyle birlikte Niş’e gitti ve Rüşdiyeyi orada bitirdi.

Rüşdiye mezuniyetinden sonra Rusçuk’da Tuna Vilayeti Kalemi’nde memur olarak çalışmaya başladı. Çalışkanlığı ile Mithad Paşa’nın gözüne girdi. Paşa ona kendi ismini verdi. Bu arada özel dersler alarak Fransızca’sını ilerletti. 1866 yılında çevirmen olarak gittiği Sofya’da evlendi.

İlerleyen dönemlerde Tuna Gazetesi’nin baş yazarı oldu. 1869 yılında Mithad Paşa ile birlikte Bağdat’a gitti. Vilayet matbaası ve resmi vilayet gazetesi Zevra’nın müdürlüğünü yaptı. İlk kitabı olan “Hece-i Evvel” adlı ders kitabını burada yazdı.

1871 yılında ağabeyinin hayatını kaybetmesinden sonra İstanbul’a geri döndü. Tahtakale’deki evinin altına küçük bir matbaa kurarak kendi kitaplarını bastı. Bir yandan da “Basiret” gazetesine yazılar yazdı.

Bundan bir yıl sonra Namık Kemal ile tanışan Ahmet Mithat Efendi, ilerleyen dönemlerde Devir ve Bedir adlı iki gazete çıkardı. Bu gazeteler kapatılınca Dağarcık ve Kırkambar dergilerini yayınlamaya başladı. Bu dergilerde çıkan yazılar yüzünden Namık Kemal, Ebüzziya Tevfik gibi yazarlarla birlikte Rodos’a sürgüne gönderildi. 3 yıl kaldığı Rodos’ta, Medrese-i Süleymaniye adlı bir okul açıp ders verdi ve V. Murat’ın affıyla 1876 yılında İstanbul’a geri döndü.

1876 yılında İttihat Gazetesi’ni yayınlamaya başlayan yazar, muhalif tutumunu yumuşattı ve II. Abdülhamit’e yakınlaştı. Devletin resmi gazetesi Takvim-i Vakayi ve devletin basımevi olan Matbaa-i Amire’nin müdürlüğüne atandı.

Mithad Paşa davasında paşanın aleyhine tanıklık yaptı. 1878 yılında Osmanlı Sarayı’nın desteğiyle “Tercüman-ı Hakikat” gazetesini kurdu.

1888 yılında İsveç’te toplanan Müsteşrikler Kongresi’ne katıldı. 1895 yılında Meclis-i Umur-ı Sıhhiye ikinci reisi oldu. Aynı sene Sabah gazetesinde yayınlanan “Dekadanlar” başlıklı yazısıyla Servet-i Fünun’u eleştirdi. Sanat ve edebiyat çevrelerinin tepkisini çekti. Yazarlığı bırakmak zorunda kaldı. Ölümüne kadar Darülfünun’da dünya tarihi ve dinler tarihi dersleri verdi ve hayır kurumlarında çalıştı.

“Esrar-ı Cinayat” adlı eseriyle Türk edebiyatındaki ilk polisiye roman örneğini veren Ahmet Mitha Efendi, 28 Aralık 1912’de 68 yaşındayken yaşamını yitirdi. 1878 yılında çıkarmaya başladığı ve yayın hayatını 1921 yılına kadar sürdürmüş olan “Tercüman-ı Hakikat” gazetesi Osmanlı basın tarihinin en uzun ömürlü ve etkili yayınlarından biridir.

ESERLERİ

Romanları

Hasan Mellâh yâhud Sır İçinde Esrar

Dünyaya İkinci Geliş yâhud İstanbul’da Neler Olmuş

Hüseyin Fellah

Felatun Bey ile Rakım Efendi

Karı-Koca Masalı

Paris’de Bir Türk

Çengi

Süleyman Musûlî

Yeryüzünde Bir Melek

Henüz On Yedi Yaşında

Karnaval

Amiral Bing

Vah!

Acâib-i Âlem

Dürdâne Hanım

Esrâr-ı Cinâyât

Cellâd

Volter Yirmi Yaşında

Hayret

Cinli Han

Çingene

Demir Bey yâhud İnkişâf-ı Esrâr

Fennî Bir Roman Yâhud Amerika Doktorları

Haydut Montari

Arnavutlar-Solyotlar

Gürcü Kızı yâhud İntikam

Nedâmet mi? Heyhât

Rikalda yâhut Amerika’da Vahşet Âlemi

Aleksandr Stradella

Şeytankaya Tılsımı

Müşâhedât

Ahmed Metin ve Şîrzât

Bir Acîbe-i Saydiyye

Taaffüf

Gönüllü

Eski Mektûblar

Mesâil-i Muğlaka

Altın Âşıkları

Hikmet-i Peder

Jön Türkler

Öyküleri

Kıssadan Hisse

Letâif-i rivayet

Suni’fi Zann

Gençlik

Esâret

Teehhül

Felsefe-i Zenân

Gönül

Mihnetkeşân

Firkat

Yeniçeriler

Ölüm Allâhın Emri

Bir Gerçek Hikâye

Bir Fitnekâr

Nasîb

Çifte İntikam

Para

Kısmetinde Olanın Kaşığında Çıkar

Diplomalı Kız

Dolabdan Temâşâ

İki Hud’akâr

Emânetçi Sıdkı

Cankurtaranlar

Ana-Kız

Oyunları (Tiyatro – Piyes)

Eyvah

Açık Baş

Ahz-ı Sar yahut Avrupa’nın Eski Medeniyeti

Zuhur-ı Osmaniyan

Çengi

Çerkeş Özdenler

Fürs-i Kadim’de Bir Facia yahut Siyavuş

Dil Kitapları

Durub-ı Emsal-i Osmaniye Hekimiyatının Ahvalini Tasvif

Tarih

Kainat (15 kitap, 1871-1881)

Üss-i İnkilab (2 cilt, tarih 1877-1878)

Tarih-i Umumi (2 cilt, 1878-1879)

Mufassal Tarih-i Kurun-ı Cedide (3 cilt, 1886-1888)

Tedris-i Tarih-i Edyan (1913)

Tedris-i Tarih-i Umumi (1913)

Makale – Mektup

Menfâ

Zübdet-ül Hakayık

Ekonomi-Politik

Müntehabat-ı Tercüman-ı Hakikat

Arnavudlar ve Solyotlar

Müntehebat-ı Ahmed Mithad

Halla-ü Ukad

Ruhbilim

Nevm ve Hâlât-ı Nevm

İlhamat ve Tagligat

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here