Ali Osman Öztürk

0
8

Türk akademisyen Ali Osman Öztürk… Ali Osman Öztürk kimdir? İşte Ali Osman Öztürk’ün biyografisi

Ali Osman Öztürk 1960 yılında Ordu’da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve liseyi Ordu’da bitirdi. 1977 senesinde Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı Birimi’ni kazandı.

1980‘de Federal Almanya”da gerçekleşen, Jugend baut an Europa (Gençlik Avrupa”yı inşa ediyor) konulu 6. uluslararası kursa katıldı.

1981 senesinde Yüksek öğrenimini iyi dereceyle bitirdi ve Konya’da, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi’nin Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü için açılan bölüm okutmanlığı sınavını kazandı.

1985 senesinde Prof Dr. Wilfried Buch”un yönetiminde hazırladığı, Meistersang und seine Darstellung im Schimpfspiel von Andreas Gryphius konulu doktora ön hazırlık çalışmasını verdi.

1985 senesinde yine Prof. Dr. Wilfried Buch yönetiminde Das deutsche und türkische Volkslied als sprachliches Kunstwerk -Dil Sanat Eseri olarak Alman ve Türk Halk Türküsü- konulu doktora tezine başladı.

1989 senesinde DAAD”nin on aylık araştırma bursunu kazandı ve Alman Halk Türküsü Arşivi-DVA-nde doktora tezini bitidi. 1990 senesinde Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora savunmasını verdi. 1990 senesinde tekrar DVA’ya döndü, arşiv sistematiğinin Türk halk türkülerine uygulanması projesine başladı.

1991 senesinde S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı”na Yardımcı Doçent atandı. 1993 senesinde başlamış olduğu, Türk Halk Türküsü Arşivi Projesini Selçuk Üniversitesi Araştırma Fonu”na sundu. 1994 senesinde bedelli askerlik hizmetini yerine getirdi. 1994 senesinde Doçent, 2002 senesinde Profesör ünvanını aldı.

1992-1998 seneleri arasında S.Ü. Halk Kültürünü Uygulama ve Araştırma Merkezi”nde yönetim kurulu üyesi vazifesinde bulundu. 1999 senesinden 2002 senesine kadar başkan yardımcılığı vazifesini yürüttü. 1993 senesinde Demos. Internatinale ethnographische und folkloristische Informationen dergisinin Türkiye temsilciliğini yaptı.

1995 – 1998 seneleri arası Fen-Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü başkanlığını, 1997 senesinden itibaren S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bölümler Yayın Kurulu Başkanı olarak Edebiyat Dergisi”nin yayımını üstlendi.

1996 DVA’da iki aylık bursla, arşiv sistematiğinin Türk halk türkülerine uygulanması projesinin geliştirilmesi çalışmasına devam etti. 1997 senesinde Bratislava”da düzenlenen Demos Genel Kurul Konferansı’na bildiriyle katıldı. 1998 senesinde S.Ü. Yaşatma ve Geliştirme Vakfı Yayınları’nın yayın komisyonunda vazifelendirildi.

1999 senesinde S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü, Alman Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı başkanlığından sonra, 2002 senesinden itibaren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanlığına atandı.

2004 – 2006 seneleri arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcılığı vazifesini yürüttü. Halen, aynı üniversitenin Yabancı Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile Sürekli Eğitim Merkezi Başkanlığı görevini yürütüyor.

Çok sayıda makale, bildiri ve çeviri makaleleri dışında aşağıdaki kitapları yayınlamıştır:

1. DAS TÜRKISCHE VOLKSLIED ALS SPRACHLICHES KUNSTWERK

2. ALMAN ORYANTALİZMİ

3. ALAMANYA TÜRKÜLERİ

4. TÜRKÜ YAZILARI

Alanında Çeviri Kitap Yazarlığı

5. LUİSE RİNSER: ÖYKÜLER (Almanca/Türkçe). Konya 1996. (Çeviri)

6. BAY B.”NİN BAŞINA GELENLER. Derlenmiş Brecht Anekdotları. Çizgi Kitabevi, Konya 1998. (Çeviri)

7. İMAJ YAZILARI. Konya 1997.

8. Konya Selçuklu Abideleri. Konya İpek Yolu, Özel Sayı: Konya II, Konya 1999, s. 97-144. (Şahabettin Uzluk”la birlikte)

9. Karl Müller: Yakındoğu Kervansarayları. Konya İpek Yolu, Özel Sayı: Konya IV, Konya 2001, s. 123-166. (Şahabettin Uzluk ile birlikte)

10. Rudolf Otto Wiemer: SÖZ DEYİŞMECE. Digraf Yayıncılık 16, İstanbul 2006.

Bölüm Yazarı Olduğu ve Editörlüğünü Yaptığı Türkçe Kitaplar

11. BATI EDEBIYATINDA SEVGI VE HOŞGÖRÜ ÜSTÜNE, Gündoğan Edebiyat Dizisi 12-37, Ankara 1997. 122 s. (Nezih Onur ile birlikte)

12. KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI. Selçuk Üniversitesi”ni Yaşatma ve Geliştirme Vakfı Yayınları: 6, Konya 1999.

13. 4. ULUSLARARASI DİL, YAZIN VE DEYİŞBİLİM SEMPOZYUMU (17-19 Haziran 2004) BİLDİRİLERİ, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2005.

14. Prof. Dr. Suzan Erbaş: GELDI GÖRDÜ YAZDI, Anı Yayıncılık, Çanakkale 2006.

Ali Osman Öztürk, İLESAM (Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Birliği), IVG (Internationale Vereinigung für Germanische Sprach- und Literaturwissenschaft) -Uluslar Arası Germanistler Birliği-, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı ve Türk-Alman Kültür İşleri Kurulu (Deutsch-Türkisches Kulturbeirat) ve GERDER (Germanistler Derneği) asli üyesidir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here