Amme Suresi Nebe Suresi Türkçe Meali Okunuşu ve Arapçası

0
42

amme suresi nebe suresi okunuşu anlamı Türkçesi arapçası

Amme Suresinin Türkçesi Arapçası Anlamı Nebe

Amme suresi olarak yaygın olarak bilinen asıl adı Nebe suresi olan mübarek duasının, Türkçe okunuşu, Türkçe anlamı – meali, Arapça’da yazılışı gibi detayları sizinle paylaşıyoruz.

Amme Suresi Arapça Yazılışı:

amme suresi arapça yazılışı

amme suresi arapça yazılışı

Arapça okumayı bilenler için Amme suresinin yazılışını aşağıdaki görselde bulabilirsiniz.

Amme Suresi Türkçe Okunuşu:

1- Amme yetesaelun. 
2- Aninnebeil’azım. 
3- Elleziy hum fiyhi muhtelifun. 
4- Kella seya’lemune. 
5- Sümme kella seya’lemun. 
6- Elem nec’alil’arda mihaden. 
7- Velcibale evtaden. 
8- Ve halaknakum ezvacen. 
9- Ve ce’alna nevmekum subaten. 
10- Ve ce’alnelleyle libasen. 
11- Ve ce’alnennehare me’aşen. 
12- Ve beneyna fevkakum seb’an şidaden. 
13- Ve ce’alna siracen vehhacen. 
14- Ve enzelna minelmu’sırati maen seccacen. 
15- Linuhrice bihi habben ve nebaten. 
16- Ve cennatin elfafen. 
17- İnne yevmelfasli kane miykaten. 
18- Yevme yunfehu fiyssuri fete’tune efvacen. 
19- Ve futihatissemau fekanet ebvaben. 
20- Ve suyyiretilcibalu fekanet seraben. 
21- İnne cehenneme kanet mirsaden 
22- Littağıyne meaben. 
23- Labisiyne fiyha ahkaben. 
24- La yezukune fiyha berden ve la şeraben. 
25- İlla hamiymen ve ğassakan. 
26- Cezaen vifakan. 
27- İnnehum kanu la yercune hısaben. 
28- Ve kezzebu biayatina kizzaben. 
29- Ve kulle şey’in ahsaynahü kitaben. 
30- Fezuku felen neziydekum illa ‘azaben. 
31- İnne lilmuttekıyne mefazen. 
32- Hadaika ve a’naben. 
33- Ve keva’ıbe etraben. 
34- Ve ke’sen dihakan. 
35- La yesme’une fiyha lağven ve la kizzaben. 
36- Cezaen min rabbike ‘ataen hısaben. 
37- Rabbissemavati vel’ardı ve ma beynehumerrahmani la yemlikune minhu hıtaben. 
38- Yevme yekumurruhu velmelaiketu saffen la yetekellemune illa men ezine lehurrahmanu ve kale savaben. 
39- Zalikelyevmulhakku femen şaettehaze ila rabbihi meaben. 
40- İnna enzernakum ‘azaben kariyben yevme yenzurulmer’u ma kaddemet yedahu ve yekululkafiru ya leyteniy kuntu turaben.

Amme Suresi Dinle:

Okunuşunu dinlemek için sizinle bir tane de amme ile ilgili video paylaşıyoruz. Kuranı Kerim ile ilgili resmi bilgilere de https://kuran.diyanet.gov.tr/ sayfasından da ulaşabilirsiniz.

Amme Suresi Türkçe Anlamı:

1- Birbirlerine neyi soruyorlar?
2- O büyük haberden (kıyametten) mi?
3- Ki onlar onda ayrılığa düşmektedirler.
4- Hayır, ilerde bilecekler.
5- Hayır hayır, ilerde bilecekler.
6- Biz yeryüzünü bir beşik yapmadık mı?
7- Dağları da birer kazık kılmadık mı?
8- Sizleri çift çift yarattık.
9- Uykunuzu bir dinlenme yaptık.
10- Geceyi bir örtü yaptık.
11- Gündüzü de bir geçim zamanı yaptık.
12- Üstünüze yedi sağlam bina (gök) çattık.
13- İçlerine ışık saçan bir kandil astık.
14- Yoğunlaşmış bulutlardan şarıl şarıl bir su indirdik.
15- Onunla taneler ve otlar çıkaralım diye.
16- Ve sarmaş dolaş bağlar bahçeler (çıkaralım diye).
17- Kuşkusuz o hüküm günü kararlaştırılmış bir vakit olmuştur.
18- O gün Sûr’a üflenir, bölük bölük gelirsiniz.
19- Gök de açılmış, kapı kapı olmuştur.
20- Dağlar yürütülmüş, serap olmuştur.
21- Kuşkusuz Cehennem gözetleme yeri olmuştur.
22- Azgınlar için son varılacak yer olmuştur.
23- Orada çağlarca kalacaklardır.
24- Orada ne bir serinlik tadacaklar, ne de içecek bir şey.
25- Ancak bir kaynar su ve irin (içecekler).
26- Bir ceza ki tam yaptıklarına uygun.
27- Çünkü onlar hiçbir hesap ummazlardı.
28- Âyetlerimizi yalanlaya yalanlaya tam bir yalancı olmuşlardı.
29- Biz ise herşeyi sayıp bir kitaba geçirmişiz.
30- (Onlara): “Şimdi tadın (cezanızı). Artık size azabınızı artırmaktan başka bir şey yapmayacağız” (denir).
31- Kuşkusuz takva sahipleri için bir kurtuluş var.
32- Bahçeler var, bağlar var.
33- Memeleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar var.
34- Dopdolu kadehler var.
35- Orada ne boş bir söz işitirler, ne de bir yalan.
36- (Bunlar) Rabbinden yeterli bir bağış olarak (verilir).
37- O, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Rah-mân’dır. Hiç kimse ondan bir hitaba mâlik olamaz.
38- O gün Ruh ve melekler sıra sıra dururlar. Rahmân’ın izin verdikleri dışında hiç kimse konuşamaz. İzin verilen de doğruyu söyler.
39- İşte bu hak gündür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar.
40- Biz sizi yakın bir azap ile uyardık. O gün kişi ellerinin ne takdim ettiğine bakacak ve kâfir diyecek ki: “Ah ne olaydı, ben bir toprak olaydım.”

Amme Suresi Fazileti:

Rabbımızın büyüklüğünü ve kudretini bizlere bir kere daha hatırlatan Amme Suresi ya da Nebe suresi şeklinde bilinen bu büyük dua, Allah’ın gücünü ve yapabileceklerini hatırlamamız ve hatırlatmamız, içinde bulunduğumuz dünyanın fani bir dünya olduğunu ve eninde sonunda O’nunla karşılaşacağımızı bize hatırlatan ve aslında diğer yandan bize müjdelemiş olan muazzam bir duadır. 

Nebe suresini ezberden okuyamayanlar, Amme suresi anlamı, Amme Suresi’nin Türkçe meali ve okunuşu, Arapça yazılışı v.b. konularda sitemize danışabilirler.

Amme suresi de Kuranı Kerim’de bulunan en güzel dualar dan biridir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here