Ayetel Kürsi Duasının Anlamı

0
65

 

Ayetel Kürsi Duası

Ayetel Kürsi Duası Anlamı

Kuranı Kerimdeki en büyük ve hayırı dualardan olan AYETEL KÜRSİ yine büyük surelerden Bakara Suresi’nin 255. ayetinin ta kendisi olan, kutsal kitabımızdaki en hayırlı duadır. Hz. Muhammed peygamber efendimiz tarafından da “Ayetel Kursi duaların en hayırlısıdır. Her secdeden sonra, okuyunuz” diye buyurmuşlardır. Allah’ın kudretini anlatan ve tevekkülü öğütleyen Ayetel Kursi duasının anlamı, tefsiri, Arapça okunuşu ve Türkçe mealine yer vermeye çalıştığımız bu yazımızı umuyoruz ki beğenirsiniz. 

Ayetel Kürsi Duası FAZİLETİ:

Hz. Ali (as) buyurdu ki: “Resulullah (saa) buyurduğundan beri hiçbir gece Ayet’el-Kürsi okumadan sabahlamadım”

İmam Muhammed Bakır (as) şöyle buyurmuştur: “Kim Ayet’el-Kürsiyi bir defa okursa, Allah bin tane dünya zorluğunu ve bin tane ahiret zorluğunu geri çevirir. Geri çevrilen dünya zorluklarının en hafifi yoksulluk, ahiret zorluklarının en hafifi ise kabir azabıdır.”

Ayrıca 313 Ayetel kürsi okumanın da sayısız faydalarından bahsetmiştir.

Ancak başlıcaları;


AYETEL KURSİ OKUNUŞU:

Bismillahirrahmanirrahim

“Allahu lâ ilâhe illâ huve’l-hayy’ul-gayyûm, lâ te’huzuhû sinetun ve lâ nevmun, lehu mâ fi’s-semâvati vemâ fi’l-arzi, men zellezî yeşfeu indehû illâ bi-iznihî ye’lemu mâ beyne eydîhim ve mâ halfehum ve lâ yuhîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesie kursiyyuh’us-semâvâti ve’l-arze ve lâ yeûduhû  hizfu-humâ ve huve’l-aliyy’ul-azîm.

Lâ ikrâhe fi’d-dîni gad tebeyyen’er-ruşdu min’el-ğayyi femen yekfur bi’t-tâğûti ve yu’min billahi fega-di’stemseke bi’l-urvet’il-vuskâ lenfisame lehâ vallahu semîun alîm.

Allahu veliyy’ullezîne amenû yuhricuhum min’ez-zulumâti ile’n-nûr’i vellezîne keferû  evliyâuhum’ut-tâğûtu yuhricûnehum min’en-nûri ile’z-zulumâti ulâike eshâb’un-nâri hum fîha hâlidûn.”

 

Diyanetin resmi sitesinden en güzel okunuş ve telaffuz şeklini bulabilirsiniz.

Ehli-beyt sitesinin instagram sayfasını takip etmek isterseniz, hemen instagram giriş sayfasına gidin ve ehli-beyt.org ile ayetel kürsi duası diye arama yapın!

ANLAMI:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

“Allah’tır ki, ondan başka ilah yoktur. Diridir (yarattıklarını) koruyup yöneticidir. O’nu uyuklama ve uyku tutmaz. Yerde ve göklerde ne varsa hepsi O’nundur. İzni olmaksızın O’nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir. Onlar ise dilediği kadarının dışında, O’nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp kuşatamazlar. O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. Onların korunması O’na güç gelmez. O, pek yücedir, pek büyüktür.

Dinde zorbalık yoktur. Şüphesiz doğruluk (rüşd) sapıklıktan apaçık ayrılmıştır. Artık kim tağutu tanımayıp Allah’a inanırsa, o sapasağlam bir kulpa yapışmıştır; bunun kopuşu yoktur. Allah işitendir bilendir.

Allah iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan nura çıkarır; inkâr edenlerin velileri ise tağuttur. Onları nurdan karanlıklara çıkarırlar. İşte onlar ateş ehlidirler, onda ebedi kalacaklardır.”

Ayetel Kürsi duasını 7 kez okumak en hayırlısıdır. 7 kere ayetel kursi duası okumanın fazileti adlı yazımıza da göz atabilirsiniz.

Kuran-ı Kerimdeki diğer en hayırlı dualardan Kumeyl Duası ve Eraeytellezi Duası ile de bilgi alabilirsiniz.

Ayetel Kürsi’nin Anlamı nın Nihat Hatipoğlu tarafından da yorumlanmasını izlemek isterseniz videoyu tavsiye ediyoruz;

Ayetel Kursi Duası Tefsiri:

Duaların bilen kişiler tarafından tefsirlerinin yapılması ve bu tefsirlerin okunması, bazı şeylerin havada kalmaması, aklımıza yerleşmesi açısından pek hayırlıdır.

AYETEL KÜRSİ İLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİLER VERDİĞİMİZ BU YAZIMIZI İNŞALLAH BEĞENMİŞSİNİZDİR

En Çok Aranan Terimler: Ayetel Kursi Duasi, Ayetel kürsi duası, Ayetel Kürsi Faziletleri, Faydaları, Ayetül Kursi anlamı gibi

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here