Berat Kandilinde Okunması Hayırlı olan Dualar

0
7

Berat Kandili Duası

Şaban ayının 14. günün 15. gününe bağlayan geceye denk gelen  berat kandili adını alan bu mübarek gecede elimizden geldiğince ibadetlerimizi uzun tutup töğve, istiğfar edip bol bol tevekkül içinde olacağız.

İbadetlerimizi ellerimizi açıp dua ederek, tespih çekerek, Namaz kılarak  tamamlıyacağız. Alla’ın izni ile gecenin feyzinden faydalanacağız. Yazımıza başlamadan önce sizler için güzel bir Beraat gecesi duası ile başlamak istiyorum.

Allah’ım her türlü övgü yalnız sana mahsustur.

Allah’ım senin bolca verdiğine mani yoktur.

Kıstığınıda açacak yoktur.

Dalalette bıraktığına hidayet verebilecek yoktur.

Hidayet ettiğinide sapıtabilecek kimse yoktur.

Men ettiğini verebilecek kimse yoktur.

Uzaklaştırdığını yakınlaştırabilecek kimse yoktur.

Yakınlaştırdığınıda uzaklaştıracak kimse yoktur.

(Hakim, De’avat, No 1898)

Rabbim Beaatını alan kullarından ve cümlemizi affa uğrayan kullarından olmayı nasitp etsin. ( Amin.)

 

Berat gecesi yapılacak dua

 

“Allahım, şayet ismimi saîdler defterine yazdıysan, orada sabit kıl. Şayet ismimi şakiler defterine yazdıysan oradan sil. Çünkü Sen buyurdun ki, ‘Allah dilediğini
siler yok eder, dilediğini de sabit bırakır, Levh-i Mahfuz Onun katındadır.”Berat Gecesinin hepimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Haktan niyaz edelim.

 

Berat Kandili Namazı

 

Berat gecesi Şaban ayının on beşinci gecesine denk gelmektedir. Bu mübarek Kandll gecesi için,  özellikle kılınması buyurulan bir namaz yoktur.

Fakat bazı Kaynakların belirttiğine göre, İmam-i Gazzali, Bereat gecesinde namaz kılarken  her rek’atında Fatiha’dan sonra on ihlas okunmak suretiyle yüz rek’at Nmaz kılardı yada Fatiha’dan sonra yüz ihlas okuyarak  on rek’at namazını tamamlardı.

Genellikle Namazın kılınış şeklinin kolaylığı için her Fatiha suresinden sonra 10 ihlas okuyarak 2 rekatta bir selam vermektir.

Berat gecesi kılınan  namaza hayır namazı da denilmektedir. Bu namazı toplu halde cemaatle de kılmışlardır. Bu namazın çok fazileti olduğu gibi, hesap edilemeyeceği kadarda çok sevabı vardır.
Hasan-ı Basri Rahmetullahı Aleyh’den gelen rivayete göre:
“Otuz sahabeden ayrı, ayrı  dinledim, bu namaz için şöyle dediler: “Her kim bu namazı, berat gecesi kılar ise. Allah-u Teala’nın yetmiş rahmet nazarı ona ulaşır. Her nazarda, kendisinin yetmiş ihtiyacı yerine gelir. Bunların en küçüğü, Allah-u Teala’nın mağfiretidir.

 

Berat Kandil Namazının sevabı çok büyüktür geceyi ibadetle geçirmenin  feyzi çok fazla olduğu için . Namaz sonrası bol bol dua ile geçirmek gerekir. kılmanın çok sevap olduğuna dair bir rivayetler varsada (İhya, 1.203), Zeynuddin el- Iraki ve Nevevi gibi alimler bunun aslının olmadığını ve bid’at olduğunu kaydetmişlerdir. (El-Mecmu’,1V.56)

lll.yüzyılda yaşayan Fakihi, Mekke’de Berat Gecesinin kutlanması ile ilgili bilgi verdiğinde,. Mekke halkı Mescid-i Haram’da namaz kılmak, Kabe’yi tavaf etmek ve Kur’an okumak suretiyle Berat Gecesini ihya ederlerdi. (Ahbaru Mekke,lll.84) Fakihi den üç asır sonra Mekke’yi ziyaret eden İbn Cübeyr de benzer bilgiler vermektedir. (er.Rihle.119-120). Berat Gecesinde halka tatlı dağıtma geleneğini ilk başlatan kişi ise Selçuklu Veziri Fahrülmülk olduğunu İbn Kesir eserinde belirtmektedir. (İbn Kesir.Xll.7

 

Peygamber Efendimizin Berat Kandili Hadisi Şerifi

 

Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir kutsî hadiste şöyle buyurmuştur: “Şaban ayının on beşinci  gününü oruçlu geçirin. Gecesini de ibadetle geçirin.

Çünkü o gece güneş batınca Allah’U Teala keyfiyetini bilemediğimiz bir halde en yakın semaya tecelli ederek fecir doğuncaya kadar:
‘Bağışlanma dileyen yok mu, onu bağışlayayım! Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim! Musibete uğrayan yok mu, onun derdıne deva, afiyet vereyim…’ buyurur.” Bu hal güneş doğuncaya kadar devam eder.” İbni Mace.İkame.191. et-Tergîb ve’t-Terhib, II,473)

 

Berat Kandili ibadeti nasıl olmalı?

 

 

Berat Kandili Nedir?

 

Bu gecenin fazileti öyle büyüktür ki bir nevi bağışlanma, affedilme alın  yazımızın yeniden yazılma gecesidir. Bu geceyi mümkün olduğunca ibadet ile geçirmek gereklidir.

Bu gece hakkında bazı adlar  vardır. Bunlar ise “Mübarek Gece”, “Berae Gecesi”, “Sakk Gecesi” (Belge ve senet), ve “Rahmet Gecesi”. Berat Gecesi için Arapça eserlerde “şabanın ortasındaki gece”, “mübarek gece”, “rahmet gecesi” ve “sak (belge) gecesi” manalarına gelen terkiplerdir.

 

Bu mübarek gecenin en meşhur adı  ise ”leyle-i beraa” (Berat Gecesi) olmakla birlikte ”leyle-i mübareke”, ”leyle-i rahmet” ve ”leyle-i sakk” olarakta duyulmaktadır. Ama en bilen ve İslam dininde kabul edilen Berat Kandili (Beraat Kandiİi) dir.

Berat Gecesi İslam alemi için en mübarek gecelerden biridir. Çünkü bu gece amel defterimizin yeniden  yazılacağı gecedir. Bu gecenin önemi konusunda, Peygamberimiz Efendimiz H.z Muhammed Berat Gecesinin önemini ve faydalarını şu şekilde anlatmıştır. Sizlerinde faydanıza olabilecağı şekilde madde haliınde hazırladık.

 

Berat Gecesinde Ne Oldu?

 

Berat gecesi, Kur’an-ı Kerim’in Levh-i Mahfûz’dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna “inzâl” denir. Kadir Gecesi’nde ise Peygamber’e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da “tenzîl” denir.

 

Berat Gecesinin fazileti nedir?

Allah’u Teala Bu fazileti bol gecenin feyzini cümle İslam aleminin üzerine versin.

.H.z Aişe validemizin Peygamber Efendimiz ile ilgili konuşmalarını sizler ile paylaşmak isterim.

Cebrail as yanıma gelip şöyle dedi:”Bu gece Şaban’ın on beşinci gecesidir. Allah Teâlâ bu gece cehennemden Beni Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları Cehennem’den azat eder dedi.

Fakat  bu mübarek gecede Allah şu kimselere rahmet nazarıyla bakmayacaktır. Kendisine şirk koşanların, müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenleri, akrabaları ile alakasını kesenlerin, gururlu ve kibirlileri. ana-babasına asi evlat  olanların ve içki içmeye devam edenlerin yüzüne bakmaz. ” Beyhaki,et-Tergîb ve’t-Terhib, II 471, V.162 ). (Tirmizi, Savm,39; İbn Mace. İkame,191).

H.z  Aişe (ra) validemiz anlatıyor:

Resulüllah (sav) bu  gece kalkıp namaza durdu. Secde de o kadar çok uzun kaldı  ki, sanki ruhunu teslim ettiğini zannettim Onu böyle hareketsiz görünce, o anki korku ve panik ile kalkıp baş parmağını hareket ettirdim, hareket ettiğini görünce kalkıp yerime geri döndüm ve secdesinde şöyle dua ettiğini işittim:

Azabından affına sığınırım Yarabbi, gazabından rızana sığınırım Yarabbi, senden yine sana sığınır (iltica ederim)Yarabbi. Sana layığı gibi hamd ve şükür  etmekten âcizim. Sen kendini senâ ettiğin gibi yücesin. Başını secdeden kaldırıp namazdan ayrılınca:

Peygamber Efendimiz bunun üzerine H.z Aişe’ye şöyle seslendi:

Ey Aişe (Hümeyra) ! Resulullah (sav) in senin hakkını yerine getirmediğini mi zannettin?  Diye buyurdu.

Ben ise:Hayır, vallahi Ya Resulellah ! Secdeyi uzatmandan dolayı ruhunun kabzedildiğini zannettim” dedim. Bunun üzerine Resulullah (sav) şöyle buyurdu

Bu gece hangi gecedir biliyor musun?. diye sordu.

Ben ise: Allah ve Resulü daha iyi bilir” deyince,

Peygamber Efendimiz:

Bu gece Şaban’ın on beşinci gecesidir. Allah (cc), Şaban’ ın on beşinci gecesinde kullarının haline muttali olur, bağışlanma dileyenleri bağışlar, tövbelerini kabul buyurur. Yardım dileyenlere yardım eder, kin tutan kimseleri bu hallerinden vazgeçene kadar, mağfiretinden mahrum bırakır.Diye bu gecenin onem ve faziletini anlatmıştır.

Hz. Ali (ra) dan, Peygamber (sav) şöyle buyurduğunu rivayet etti.

 

Allah’u Teâlâ Şaban’ın on beşinci geresi (Berâet gecesi) tecelli eder ve ana-babaya asi olanlar  Allah’a ortak, (şirk) koşanlar dışında bütün dua eden af dileyen kullarını bağışlar, affeder.

Peygamber Efendimiz buyurmuştur. Şu beş mübarek  gecede yapılan dualar kabul edilir, geri çevrilmez. Bunlar  Regaip Gecesi, Şaban ayının on beşinci gecesi, Cuma geceleri, Ramazan bayramı gecesi ve Kurban Bayramı gecesidir.

Zeyd oğlu Üsame (ra) dan: “ Ya Resulellah! Sizin Şaban ayında tuttuğunuz oruç kadar hiçbir ayda oruç tuttuğunuzu görmüyorum” dediğimde ise şöyle buyurdular demiştir.

Bu ay, Recep ile Ramazan arasında olan Şaban ayı öyle faziletli bir aydır ki, insanlar bundan gafildir. Bu ayda ameller, Alemlerin Rabbine yükseltilir. Bu nedenle ben de amelimin oruçlu iken Allah’a yükseltilmesini istiyorum diye Üsameye yanıt vermiştir..

Peygamber Efendimizin Beraat gecesi duası

H.z Aişe validemiz Peygamber Efendimizin Berat gecesinde Namaz sonrası duyduğu duadır.

Azabından Affına sığınırım Yarabbi. Gazabından sana sığınırım Yarabbi.Senden yine sana sığınırım Yarabbi, Sana layığı gibi hamd ve şükür etmekten acizim Yarabbi. Sen kendini Sena ettiğin gibi yücesin.

 Berat gecesini uykusuz geçirmenin önemi

Berat gecesi sabah ezanı saatine kadar ibadetle geçirmek en eftal olanıdır. Sebebi ise bu gecenin önemini bilip Allah’ın bizi bağışlaması Amel defterimize güzel yazılar yazması, için bol bol ibadet içinde olmamız lazım. Bu gece dilek kapılarının açık olduğunu unutmayalım saati ve zamanı belli olmadığı için biz gecemizi ibadetle geçirelim Allah’ ın izni ile Allah’u Teala biz müslüman kullarını görecek ve açtığımız elleri geri çevirmeyecektir.

Beraat gecesinde küs olmak neden günahtır?

Beraat gecesine küs girenlere Allah’u Teala  o gece mağfiret etmiycektir buyurulmaktadır Özellikle Anne ve babasıa, akrabalarına küs olanların duaları kabul edilmeyecektir.

Dinimiz müslümanların küs kalmasını kabul etmemektedir. Bir müslümanın küslüğü kısa sürmelidir. Allah küs olan kin tutan kullarının duasını geri çevirir.

Berat Kandil orucu nasıl tutulur?

Şaban ayının on dördüncü. gününü, on beş ine bağlayan gece  sahur için kalkılır ve oruca niyet edilir.Bir gün öncesi ve bir günde sonrası tutulan üç günlük oruçun sevabı kat kat daha fazladır.

Peygamber Efendimiz Kandil günlerini hep oruçlu geçirmiştir. Oruç tutmak sevabının yanı sıra birde nefsin terbiyesi olarakta bilinir.

Beraat gecesinde okunacak sureler

Duhan suresi,  Secde suresi, Mülk suresi,  İsra suresi, Cuma suresi, Yasin suresi, Vakıa suresi,

Kıyamet suresi, Ali İmran suresi, Bakara suresi, Tebareke suresi, Kafirun suresi, İhlas suresi,

Hatırlatma: Yasin, Mülk ve Tebareke surelerini birlikte okuyana iki Cihanda nur olur.

Ali imran suresinin son Ayetlerini okuyan tüm geceyi inadetle geçirmiş sevabı verilir.

50 ihlas suresi okuyanın günahları silinir.

 

Berat gecesi tatlı dağıtılır mı?

İster Berat Kandili olsun, ister farklı bir Kandil tatli veya helva yapmak bir gelenek haline gelmiştir.Tatlı veye Kandilde helva yapmak faydalıdır. İkram dinimizde var olan ve güzel bir ibadet türüdür. Komşularımıza Berat Kandilinde tatlı dağıtarak dostluğu, muhabbetlğii arttırmak adına güzel bir Ahlaktır. Özellikle çocuk sevindirmek kandillerde çok sevaptır. Bir çocuğun mutluluğu size  ahiret sermayesi olarak geri döner. Kandillerde eli açık olmak gereklidir Allah cömert kullarını sever.

Berat Kandilinde Alışveriş yapmak

Resulullah  S.A.V bu mübarek Berat Kandili için şöyle buyurmuştur. O gün evlerinizde kapkaçaklarınızı, boş bırakmayın. Zira Allah’u Teala  o gün alıp yerleştirdikleriniz hususunda gelecek yıla kadar size hanenize bereket verecektir.

Mümkün olduğunca parça parça az olsada dolaplarınızı çeşitli alışveriş ile doldurun özellikle hububat eksik etmeyiniz.

Berat Kandil günü yemek pişirmek

Yapmış olduğunuz alışverişlerden sonra, mutlaka hububat çeşidi veya baklagillerden bir çeşit yemekte pişirin. Zira her taneye karşılık on bin sevap vardır. Sizden on bin günah silinir.ve sizin için on bin derece yukseltilir. Berat kandil günü oruçlu iseniz iftara et pişirilse dağıtmak için veya sizin için yapsanız dahi  hububat çeşidi pişirmeyi unutmayın evinizin bolluk ve bereketli olması için.

2018 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

Sevgili okurlarım diğer Kandil günleri hakkında bilgi sahibi olmanız için  listeyi sizler için paylaşıyorum.

– 22 Mart 2018 Perşembe günü Regaip Kandili.

– 13 Nisan 2018 Cuma günü Miraç Kandili.

– 30 Nisan 2018 Pazartesi günü Berat Kandili.

– 19 Kasım 2018 Pazartesi Mevlid Kandili.

– 19 Mart 2018 Pazartesi günü Üç Aylar başlangıcıdır.

– 2018 Kadir Gecesi 10 Haziran Pazar günü.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here