Borçların Ödenmesi İçin Dua

0
97

Farz namazlardan sonra Âl-i İmran suresinin 26.7 2. ayetlerinin okunması, borçların ödenmesi için faydalıdır.

 

 

“Qulillâhumme mâlikil mulki tu’til mulke men teşâ’ ve tenzi’ul mulke mimmen teşâ’ ve tuzillu men teşâ’ biyedikel xayru inneke alâ kulli şey’in qadîr.Tûlicul leyle fin nehâri ve tûlicun nehâra fil leyl ve tuxricul hayye minel meyyit ve tuxricul meyyite minel hayy ve tarzuqu men teşâu biğayri hisâb.”

 

[“De ki: Alah’ım, mülkün sahibi sensin, mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden alırsın. Dilediğini yükseltirsin, dilediğini alçaltırsın. Senin elindedir hayır, sensin her şeye gücü yeten.Geceyi uzatırsın, gündüzün bir kısmı gece olur. Gündüzü uzatırsın, gecenin bir kısmı gündüz olur. Ölüden diri, diriden ölü çıkarırsın ve dilediğini sayısız rızıklandırırsın.” ]

 

*Bu ayetlerin ardından şu duayı okuyunuz:

 

“Ya dâimen lem yezel, yâ hayyu yâ gayyûm, yâ ilâhî ve ilâhe âbâî, yâ rahmâned dunyâ vel âxirati ve rahîmehumâ, tu’tî minhumâ men teşâ ve temna’u minhumâ men teşâ, salli âlâ Muhammedin ve âl-i Muhammed, veqzi annî deynî.

 

[Ey ebedi ve ezeli (varlık) ! Ey diri, ey daima ayakta olan, ey benim ve babalarımın ilahı, ey dünya ve ahiretin rahmanı ve her ikisinin rahimi! Sensin dünya ve ahirette istediğine (nimetler) veren ve istediğinden esirgeyen. Muhammed’e ve Âl-i Muhammed’e salavat gönder ve (Onların yüzü suyu hürmetine) borcumu benden yana eda et.]

 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here