Duaların İsteklerin Kabul Olması İçin Okunacak Dua Dilek Duası

0
32

duaların isteklerin kabul olması için dua

Dilek ve Hacet duası

Dualarımızın yani Rabbimizinden isteklerimizin kabul olması için okunan dualara, dilek duası ya da hacet duası adı verilmektedir. İstekler için okunan bu dualar ile, kul ile Allah arasında büyük br bağ oluşur ve kul, yaratıcısından bu dualar ile pek çok farklı şey dileyebilir. Kimileri dünyevi mala mülke ya da fani dünyadaki amaçlara hiç kıymet vermez ve Allahu Teala’ya ancak kendisiyle karşılaştığı zaman onu utandırmamasını, ona cennet bahçelerinden bir bahçe vermesini diler, kimisi de sahip olmak istediği herhangi bir fani amaç uğruna hacet duasını okur. Fani şeyler demek illa aç gözlülük, mal mülk düşkünlüğü de demek değildir. Pek çok hayırlı şey için de dilek duası okunabilir ya da yalnızca farklı konulardaki duaların kabul olması için bile bu istek duası okunabilir.

Duaların Kabul Olması İçin Okunacak Dilek Duasını Neler İçin Okuyabilirim

Pek çok kişinin aklına Allah’dan mal mülk zenginlik istemek gelebileceği gibi, aslında bu duaları en içten okuyarak, rabbinden en çok yardım dileyen kişiler hastalardır. Hastalıklarının geçmesini ya da geçmeyecekse bir an önce yaradanın yanına gitmeyi dilerler. Ama her şeyden önce nefes, can tatlı, Elbette ki şifa dilerler. Ayrıca hastalık dışında da daha pek çok şey için; mutluluk hissiyatı için, huzur duygusunu hissetmek için, bir evlat sahibi olmak için, kimsenin hakkına el uzatmadan alın teri ve helaliyle bir mal mülk sahibi olmak için v.b. pek çok farklı konuda da isteklerin kabul olması için dualar okunabilir.

Duaların kabul olup olmayacağı unutulmamalıdır ki yalnızca Yüce Allah c.c’in kararına kalmıştır. Dilek ve hacetlerimizin sonuçlarının hayır mı olacağı şer mi olacağı yalnızca O’nun tarafından bilinir o yüzden her ne diliyor olursak olalım, Allah’dan önce hakkımızda en hayırlısı neyse onun olmasını diledikten sonra, ettiğimiz duaların kabulü için yakaralım.

Duaların Kabulu İçin Okuyabileceğimiz Dua

Yüce kitabımız Kuran-ı Kerim’de hacet duası olarak okunan pek çok farklı dua mevcut olmakla birlilte, isteklerin kabul olması, Allah’ın hayırlısıyla arzularımızı yerine getirmesi için sıklıkla okunan pek hayırlı bir dua vardır. Üstelik oldukça da kısa olan bu hacet duasını, ezberlemek de gayet kolay olacağından, her namazdan sonra bile, hiç olmazsa namazımızın kabul olması, ibadetlerimizin kabul olması için bile okuyabiliriz.

Dilek Duası Arapça Okunuşu:

Arapçası; Lâ ilâhe illallahül-halimül-kerimü. Sübhânellahi Rabbil-‘arşil-‘azîm. El-Hamdü lillahi Rabbil-‘âlemîn. Es’elüke mûcibâti rahmetike. Ve’azâime mağfiretike. Vel-ganîmete min külli birrin. Ves-selâmete min külli ismin. Lâ teda’lî zenben illâ gafertehü. Ve lâ hemmen illâ ferrectehü. Ve lâ hâceten hiye leke ridan illâ kadaytehâ yâ erhamer-Râhimîn.” şeklinde olan dilek duasını okumadan önce besmele çekmeniz şart değildir ama dilediğiniz her yerde her zaman çekebilirsiniz.

Dilek Hacet Duası Türkçe Anlamı

Türkçe meali ise şu şekilde  “Halim ve Kerim olan Allah”tan başka hiçbir ilah yoktur. Büyük Arş”ın Rabbi Allah, noksanlıklardan münezzehtir. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah”a mahsustur. Senden rahmetinin gereği olan şeyleri istiyorum. Yine mağfiretinin çeşitlerini, her iyilikten elde edinmeyi ve her günahtan selameti de senden isterim. Bağışlamadığın bir günah ve gidermediğin bir üzüntü bende bırakma. Rızana uygun olan benim dilek ve hacetimi de yerine getir, ey merhamet edenlerin en merhametlisi.”
olan dilek duasının anlamından çıkarılabileceği üzere, rabbın büyüklüğünden ve kudretinden, her dileği, isteği bir anda yerine getirebileceğinden dem vururken, Allah cc’den duaların kabulünü dilemektedir.

Hacetlerin Yerine Gelmesi İçin Dilek Duası Dışında Neler Yapılabilir?

İsteklerin kabul olması, duaların yerini bulması için, dilek duasını okumak dışında bir de hacet zikiri ve hacet namazı denilen iki farklı ibadet şekli daha vardır.

Hacet Namazı

Namaza durmadan önce klasik namaz abdesti aldıktan sonra, 2 rekat hacet namazı kıldıktan sonra aşağıdaki Türkçesini ve Arapça okunuşunu vereceğimiz dilek duasını okuyabilirsiniz;

Arapça Okunuşu: Allâhümme innî es’elüke ve teveccehü ileyke nebiyyike Muhammedin-nebiyyir-rahmeti, Yâ Muhammedü innî eteveccehü bike ilee Rabbî fî hâcetî heezihî litugdâ lî Allahümme feşebbiğhu fî.

Türkçe Meali: “Allah’ım, yalnızca senden istiyor ve rahmet peygamberi elçin Hz. Muhammed’i vesîle ederek Rabbime yöneliyorum. Allah’ım, O’nu hakkımda şefaatçi eyle.”

Namazınızı normal farz namazlarınıza ek olarak, tamamen dualarınızın kabul olması için ayriyetten kılmalısınız.

Hacet Zikiri çekmek de hacet duası okumak kadar etkili olabilir ancak dilek duasını bir kez okumak yeterliyken zikirin pek çok kez çekilmesi ile Allahu Tealanın izniyle dilek ve istekleriniz, tüm dualarınız kabul olacaktır.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here