Erbain Ziyareti ve Anlamı

0
86

 

Bu ziyaretin (Sefer ayının yirminci)  İmam Huseyn’in (aleyhisselam) şehadetinin 40. günü okunması tavsiye edilmiştir. Tezhip ve Misbah kitaplarında kaydedilen Sehmanı Cemalin İmam Caferi Sadık’tan  (aleyhisselam) rivayet ettiği ziyaret şöyledir:

Erbain Ziyareti Okunuşu:

Esselamu alâ veliyyillahi ve habibih.Esselamu alâ halilillahi ve necibih.Esselamu alâ safiyyillahi vebne safiyyih.Esselamu alel Huseyn il mazlum işşehid.Esselamu alâ esir il kurubât ve qatil il eberât.    Allahumme inni eşhedu ennehu veliyyuke vebnu veliyyik.ve safiyyuke vebnu safiyyik.Ekremtehu bişşehadeti ve hebevtehu bissaadeti vectebeytehu bi tiybil viladeti.Ve ceeltehu seyyiden mines sade ve qaiden minel qade.Ve zâiden minez Zâde.Ve a’ateytehu mevâris el enbiya,ve ceeltehu hucceten elâ halqike minel evsiyâ.Fee’zere fidduâve menehen Nushe ve bezele muhcetehu fik.Liyestenqize ibâdeke minel cehaleti ve hayretiz zalâle.Ve qed teğazere aleyhi men ğerrethud dünyâ.Ve baâe hazzehu bil erzelil edna.Ve şerâ ahiretehu bissemenil evkes.Ve teğetrese ve teredda  fi havahu ve esheteke ve eshete nebiyyeke ve etae min ibadike ehpleş şiqaqi ven nifaq,ve hameletel evzar el mustevcebinen nar.Fe cahedehum fike sâbirenmuhtesiben hetta sufike fi taetike demuh vestubihe herimuh.Allahumme fel’enhum le’nen vebila ve ezzibhum ezaben elima.Esselamu aleyke yebne Resulillah.Esselamu aleyke yebne seyyidil evsiyâ.Eşhedu enneke eminullâh vebnu eminih.İyşte saida ve mezeyte hamiydâ ve mutte feqidâ mezlumen şehidâ.Ve eşhedu ennellahe muncizummâ veedeke ve muhlikun men hezeleke ve muezzibun men qeteleke.Ve eşhedu enneke vefeyte bi ehdillah ve cahedte fi sebilihi hetta etakel yeqin.Feleenallahu men qeteleke.Veleenallahu men zelemeke. Veleenallahu ummeten semiet bizalike fereziyet bih. Allahumme inni uşhiduke enni veliyyun limen vâlah.Ve eduvvun limen âdâh.Bi ebi ente ve ummi yebne Resulillah.Eşhedu enneke kunte nuren fil eslabiş şamihe vel erhamil mutehere.Lem tunecciskel cahiliyyetu bi encasiha ve lem tulbiskel mudlehimmatu min siyabiha.Ve eşhedu enneke min deâimid din ve erkan il muslimin.Ve me’qilil mu’minin.Ve eşhedu ennekel imam ul berrut teqiyyur reziyy ezzekiyyul hâdiyyul mehdi.Ve eşhedu ennel eimmetu min vuldike kelimetut teqva ve e’elamul hudâ vel urvet ul vusqa,vel huccetu elâ ehlid dunya.Ve eşhedu enni bikum mu’min vebi iyâbikum mûqin. Bi şeraiyi dini ve hevatimi ameli.Ve qelbi liqelbikum silmun ve emriy li emrikum mutte’bi.Ve nusretiy lekum muedde.hetta ye’zenellahu lekum.Meekum meekum lâ mee eduvvikum.Salavatullahi aleykum.ve ela ervahikum ve ecsadikum ve şahidikum ve ğaibikum ve zahirikum ve batinikum.

Erbain Ziyareti Anlamı:

Selam olsun Allahın velisine ve habibine. Selam olsun Allahın dostuna ve seçtiğine. Selam olsun Allahın halis kuluna ve halis kulunun oğluna. Selam olsun mazlum ve şehit Huseyn’e (aleyhisselam). Selam olsun bela ve hüzünler esirine ve gözyaşlarıyla katledilene.
Allah’ım! Şehadet ederim ki O senin lütfun ve ikramınla kurtuluşa eren velin ve velinin oğludur, Seçkin kulun ve seçkin kulunun oğludur. Sen kendisine şehadetle lütufta bulundun, saadete has kıldın, soyunun temiz olmasıyla seçtin, Onu yüce kişilerden yüce bir kişi, önderlerden bir önder ve savunanlardan bir savunucu kıldın, kendisine bütün velilerin mirasını verdin, vasilerden kılıp yaratıklarına hüccet ettin. O da halka hücceti tamamladı ve ümmete mazeret bırakmadı, yumuşaklıkla nasihat etti ve kullarını cehaletten ve delalet şaşkınlığından kurtarmak için senin yolunda kanını akıttı. Dünyanın aldattığı ve payını dünyanın değersiz alçak metasına ve ahiretini en değersiz paraya satan, heva ve hevesine dalan ve alçalan kimseler Onun aleyhine birleştiler ve Ona sitem ettiler. Onlar öyle kişilerdir ki seni ve nebini öfkelendirdiler ve kullarının ateşi hak eden omuzlarında ağır günah yükünü taşıyan, şekavet ve nifak ehli kimselere itaat ettiler. O da sabır ve tahammül ederek senin yolunda onlarla cihat etti. Nihayet sana itaat yolunda kanı döküldü ve saygınlığını çiğnemek mubah bilindi. Allah’ım onlara şiddetli bir lanetle lanet net ve onları acılı bir azapla azaplandır.

Selam olsun sana ey Resulullah’ın (sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem) oğlu. Selam olsun sana ey vasilerin efendisinin oğlu. Şehadet ederim ki sen Allahın emini ve emininin oğlusun. Saadetli yaşadın ve beğenilmiş olarak geçip gittin, adsız, sansız, mazlum ve şehit olarak dünyadan göçtün. Şehadet ederim ki Allah sana vaat ettiği şeyi gerçekleştirecek, sana yardım etmeyip seni alçaltanı helak edecek ve seni katledeni azaplandıracaktır. Şehadet ederim ki sen Allahın ahdine vefa ettin, ölüm gelip seni buluncaya kadar Allah yolunda cihat ettin. Seni katledenlere Allah lanet etsin, sana zulmedenlere Allah lanet etsin, bunu duyup da razı olanlara Allah lanet etsin. Allah’ım seni şahit tutuyorum ki ben Onun dostuyla dost ve Onun düşmanıyla düşmanım. Anam babam sana feda olsun ey Resulullah’ın (sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem) oğlu! Şehadet ederim ki sen yüce sülblerde ve temiz rahimlerde bir nurdun. Cahiliyet devri tüm necasetleriyle seni kirletemedi ve cahiliyetin zifiri karanlıkları sana cahiliyet elbiselerinden giydiremedi. Şehadet ederim ki sen dinin direklerinden, Müslümanların rükunlarından ve muminlerin sığınaklarındansın. Şehadet ederim ki sen iyi, takvalı, beğenilmiş, arınmış, hidayet edici ve hidayet üzere bir imamsın. Şehadet ederim ki senin evlatlarından olan imamların hepsi takva nişanesi, hidayet bayrakları, sağlam kulp ve dünya ehline Allahın hüccetidirler. Şehadet ederim ki ben size ve sizin dönüşünüze inanıyorum, dinimin ahkâmına ve amelimin sonuçlarına yakinim vardır. Kalbim sizin kalbinize teslimdir ve işlerim sizin işlerinize tabidir. Allah izin verdiği an size yardımım hazırdır. O halde ben sizinleyim sizinle, düşmanlarınızla değil. Allahın rahmeti sizin üzerinize, sizin ruhlarınıza, sizin cesetlerinize, sizin hazırınıza, sizin gizlinize, sizin zahirinize ve sizin batınınıza olsun. Duama icabet et ey alemlerin Rabbi!

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here