Fatih Sultan Mehmet

0
10

Osmanlı İmparatorluğu’nun yedinci padişahı… Fatih Sultan Mehmet kimdir? İşte Fatih Sultan Mehmet biyografisi…

1342 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu‘nda dünyaya gelmesiyle bilenen Fatih Sultan Mehmet’in babası İkinci Murat‘tır.

Fatih Sultan Mehmet, iki ağabeyinin vefatının üzerine tahtın varisi durumuna geldi.

İlk kez babası İkinci Murat’ın tahttan çekilmesi üzerine, ikincisinde İkinci Murat’ın vefatı olmak üzere iki kez tahtta çıktı.

19 Şubat 1451’de Edirne‘de tahtta çıkması Fatih Sultan Mehmet döneminin başlangıcıdır.

Tahta geçmesinin ardından Karamanlılar yerel beylikleri yeniden diriltmek üzere ayaklandılar ve Seydişehir ile Akşehir’i ele geçirdiler. Bunun üzerine 1451’in yazında Fatih Sultan Mehmet  Anadolu’ya geçti ve kısa sürede bu isyanı bastırdı. 

Sultan Mehmet, İstanbul kuşatmasının hazırlıklarına 1451 senesinin sonlarına doğru başladı.

Boğaz’ın Anadolu yakasında büyük dedesi Sultan Bayezid‘in yaptırmış olduğu Anadolu Hisarı’nın karşısına o dönemde “Boğazkesen” denilen Rumeli Hisarı’nın inşa emrini verdi.

Rumeli Hisarı’nın 1452 senesinin Ağustos ayında tamamlasının ardından Boğaz’ın kontrolü Osmanlıların eline geçti.

İlk saldırı 6 Nisan sabahı başladı. Kuşatma, aralıklı çatışmalarla 53 gün sürdü.

22 Nisan sabahında bugünkü Dolmabahçe‘den Kasımpaşa‘ya uzanan güzergaha kalaslar döşenerek 70 kadar gemi silindirler üstünde Haliç’e indirildi. Böylece Haliç’in kontrolü Osmanlıların eline geçti.

29 Mayıs 1453‘te İstanbul fethedildi.

Kırım Hanlığı’nı Osmanlı hakimiyeti altına aldı.

Bosna’ya sefer düzenleyerek Bosna Sancakbeyliğini oluşturdu.

Eflak ve Boğdan’a seferler düzenledi. Trabzon Rum Devleti’nin varlığına son verdi. Karamanoğulları Beyliği’ni ortadan kaldırıdı.

Fatih Sultan Mehmet, tarihçilerin aktardığına göre, Osmanlıca dışında Arapça, Farsça,İtalyanca, Yunanca ve Latince bilmekteydi.

Fatih Sultan Mehmet’in eşleri,Emine Gülbahar Hatun, Gülşah Hatun, Hatice Hatun, Sitti Mükrime Hatun ve Çiçek Hatun’dur. Çocukları, İkinci Bayezid, Şehzade Mustafa, Cem Sultan ve Gevherhan Sultan’dır

 

 

 

 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here