Gazi Evrenos

0
27

Türk asker Gazi Evrenos… Gazi Evrenos kimdir? İşte Gazi Evrenos’un biyografisi

Gazi Evrenos 1288 senesinde Balıkesir’de dünyaya geldi. Orhan Bey döneminde Karesi Beyliği’nin ilhak edilmesi üzerine Osmanlı Devleti’nin hizmetine girdi. Rumeli’ye yapılan ilk seferlere katılan Evrenos Gazi İpsala, Malkara, Dimetoka gibi birçok bölgenin alınmasında büyük rol oynadı. Makedonya topraklarına yaptığı akınlarla önemli kale ve şehirleri fethetti. Kosova Savaşı’na katılarak büyük başarılar elde etti. Yıldırım Bayezid döneminde Arnavutluk üzerine üst üste seferler gerçekleştirdi.

Niğbolu Muharebesi ve Eflak Seferinde büyük yararlılıklar gösterdi. Fetret Devri’nde şehzadeler arasındaki mücadeleye fazla karışmadı. Fakat Musa Çelebi ‘nin kendisine baskı yapması üzerine el altından I. Mehmed’i destekleyerek devleti yeniden düzene soktu.

1417 senesinde 129 yaşında hayatını kaybeden Gazi Evrenos, Vardar Yenicesi’ndeki türbesine defnedildi. Hayatı boyunca Orhan Gazi, I. Murad, I. Bayezid ve I. Mehmed gibi padişahlara hizmet etmiştir. Ayrıca Evrenos’un oğulları olan Mihaloğulları, Pehlivanoğulları, Malkoçoğulları ve Turahanlıoğulları Osmanlı Devleti’nin seçkin akıncı ailelerindendirler.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here