Hz. Emir-el Muminin Ali b. Ebu Talib’in (as) Manzum Münacatı

0
7

-Sahife-i Aleviye’den Naklen-

Bismillahirrahmanirrahim

Hamd sanadır ey bağış, ihsan ve yüce makam sahibi
Yücesin sen, bağışta bulunursun dilediğine; vermezsin istediğine
Allah’ım! Ey beni yaratan, ey koruyucum, sığınağım
Zorlukta, kolaylıkta ve her durumumda sensin ağlayıp yalvardığım
Allah’ım! Günahlarım büyüdüyse, biriktiyse eğer
Senin, benim günahlarımı bağışlaman daha geniş ve büyüktür
Allah’ım! Nefsimin isteklerine itaat ettiysem be eğer
Şimdi de bahçende pişmanlık diliyorum
Allah’ım! Görüyorsun halimi, fakirlik ve yoksulluğumu
Duyuyorsun sen gizli yaptığım raz-u niyazımı
Allah’ım! Ümidimi kesme ve ümitsizlikle kabartma kalbimi
Senin sonsuz bağışına göz diktim ben
Allah’ım beni ümitsizliğe düşürürsen veya katından kovarsan
Kime ümit besleyeyim ve kimi sana şefaatçi getireyim
Allah’ım! Azabından koru beni, sığınak ver
Ben tutsağım, zelilim, korkuyorum, huzurunda huşu içindeyim
Allah’ım! Öğret bana huzur bulup ünsiyet kuracağım bir hüccet
O anda ki kabrim benim yatağım ve aşiyanem olacak
Allah’ım! Eğer beni bin yıl azaplandıracak da olsan
Yine ümit bağım kopmaz senden
Allah’ım! Tattır bana affının şirinliğini o günde ki,
Olmaz malın faydası ve evlatların
Allah’ım! Lütfünle halime riayet etmezsen olurum helak
Lütfünle riayet etsen halimi hiçbir zaman olmam helak
Allah’ım! İyi kullarından başkasını affetmezsen eğer
Heveslerine uyan günahkârları bağışlayan olur mu eğer
Allah’ım Takva yolunda kusur ettiysem eğer
Şimdi senin sonsuz af ve bağışlamanı izliyorum.
Allah’ım cehaletle ve bilinçsizlikle günah işlediysem eğer
Ne kadar korkusuzdur diyecekleri kadar ümit etmiştim rahmetini
Allah’ım! Günahlarım yüce dağlardan daha büyüktür, yüksektir
Fakat senin günahlarımı bağışlaman daha büyük ve yücedir
Allah’ım! Senin lütfünü anmak huzur verir perişanlığıma
Hata ve günahlarımı anmak da ağlatır gözlerimi
Allah’ım! Geç sürçmelerimden, sil günahlarımı
Ben günahlarımı ikrar ediyor, ondan korkuyor, katına nale ediyorum
Allah’ım! Kendi katından bana huzur ve rahatlık ver
Çünkü ben senin kerem kapından başka bir kapı çalmıyorum
Allah’ım! Eğer beni kerem kapından kovup zelil etsen
Bu durumda nedir çarem, ben ne yaparım?
Allah’ım! Sana şevk besleyen bütün gece uyanıktır,
Münacat ve dua eder, ama gafiller sabaha kadar uykudadır
Allah’ım Bu zayıf kulların uykuyla uyanıklık arasında
Senin katına çok fazla tazarru ve nalan olur
Allah’ım! Herkes göz dikmiş senin ihsanını ümit ederler
Sonsuz rahmetini ve ebedi cennetine tamah ederler
Allah’ım senin lütfuna ümidim, beni selametlikle müjdeliyor
Amellerimin çirkinliği beni rüsvalık ve kınamaya itiyor
Allah’ım! Eğer beni affedersen, affın kurtarır beni
Yoksa helak edici günahla olurum helak
Allah’ım! Haşimi peygamber Muhammed’in hakkı için
Huzurunda huşu eden tertemiz kullarının hürmeti için
Allah’ım! Mustafa’nın ve amcası oğlunun hakkı için
Huzurunda baş eğen iyi kullarının hürmeti için
Allah’ım! Ahmed’in dini üzere eyle mahşur
Katına nala, tövbe ederek, takva ve tevazu ile geleyim
Allah’ım! Mahrum etme beni, ey ilahım ve efendim
Peygamberinin şefaat-i kübrasından, kabul olur şefaati
Allah’ım! Eyle salât ona ve Ehl-i Beyt’ine mudam
Salih kullar katına münacat ve rüku ettikçe her zaman..

———————

“Mefatihu’l-Cinan “ kitabından alıntıdır.

Yazar: Şeyh Abbas Kummî

Saya:302

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here