Hz. Mehdi’den (af) Yardım Dileme Duası

0
1


Seyyid Alihan “Kelimu’t-Tayyib” adlı eserinde şöyle diyor: Bu Hz. Mehdi’den (af) yardım dileme duasıdır. Nerede olursan ol, Fatiha ve herhangi bir sureyle iki rekat namaz kıl; açık havada kıbleye doğru dönerek şöyle de:

“Allah’ın kamil, tam, kapsamlı ve genel selamı ve daimi rahmet, kalıcı ve tam bereketleri, Allah’ın hüccetinin, yeryüzünde ve beldelerindeki velisi, yarattıkları ve kullarına halifesi, nübüvvet sülalesi, itretin bakiyesi ve seçkini, zamanın sahibi, imanı izhar eden, Kur’an hükümlerinin öğreticisi, yeryüzünün temizleyicisi, enine-boyuna (dünyanın dört bir yanına) adaleti yayacak olan, Allah’ın beğendiği beklenilen İmam Kaim Hüccet Mehdi’ye, tertemiz imamların oğluna, hidayet edici seçkin vasilerin vasisine, masum hidayet imamlarının oğlu olan masum –imam-ın üzerine olsun.

Selam olsun sana ey mustaz’af müminlere izzet verecek olan; selam olsun sana zalim mütekebbir kafirleri zelil ve perişan edecek olan; selam olsun sana ey mevlam, ey Sahib-i Zaman; selam olsun sana ey Resulullah’ın oğlu; selam olsun sana ey Emirul Müminin’in oğlu; selam olsun sana ey alemdeki kadınların efendisi Fatıma-i Zehra’nın oğlu; selam olsun sana ey masum hüccetler olan imamların oğlu ve bütün yaratılmışların imamı; selam olsun sana ey mevlam; velayet ve imamet konusunda samimi olan bir kişinin selamı.

Şehadet ederim  ki sen söz ve ameliyle hidayet olmuş ve doğru yolu bulmuş bir imamsın; sen yeryüzünü zulüm ve haksızlıkla dolduktan sonra adalet ve eşitlikle dolduracaksın Allah senin zuhurunu tacil etsin; çıkışını kolaylaştırsın, zamanını yakınlaştırsın; yar ve yardımcılarını artırsın ve sana vaat ettiği şeyi kesinleştirsin. Gerçekten O en doğru konuşandır. “Biz Yeryüzünde zaafa uğratılanlara lütfedip, onları imamlar ve –yeryüzünün- mirasçılar kılmayı diliyoruz.”

Ey mevlam, ey Sahib-i Zaman, ey Resulullah’ın oğlu! Hacetlerim şunlar ve bunlardır.”

Burada hacetlerini iste ve sonra şöyle devam et:

“O halde hacetlerimin reva olması için –Allah katında bana- şefaatçi ol. Hacetimin revası için sana yöneldim. Çünkü ben senin Allah katında kabul olan şefaate ve beğenilmiş bir makama sahip olduğunu biliyorum. O halde sizi işine (hilafetine) has kılan, sırrı için seçen zatın hakkı hürmetine ve sizin Allah katındaki sizinle O’nun arasındaki makam ve mevkiinizin hakkı hürmetine Allah’tan taleplerimin reva, duamın kabul olmasını ve sıkıntımın giderilmesini iste.”

Sonra hacetlerini iste inşaallah kabul olacaktır.

Bu yardım dileme namazının birinci rekatında Fatiha suresinden sonra Fetih Suresini ve ikinci rekatında ise Nasr Suresini okumak daha iyidir.

**************

Mefatihu’l-Cinan / Şeyh Abbas Kummî

Sayfa:274

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here