Hz. Zeyneb’in (as) Ziyareti

0
71

Okunuşu:

Esselamu aleyki ya binte Resûlillah.Esselamu aleyli ya binte Emîr’il-Muminîn.Esselamu aleyki ya binte seyyid’il-vasiyyîn. Esselamu aleyki ya binte Fatimet’ez-Zehra, seyyidet-i nisa’il-alemîn.Esselamu aleyki ve ala ceddik’il-muhtar. Esselamu aleyki ve ala ebîkihaydar-il-kerrar. Esselamu aleyki ya eht’el-Hasen’iş-şehîd-il mesmûm.

Esselamu aleyki ya uht’el-Hüseyin’iş-şehid-il-mazlûm. Esselamu aleyki eyyetuh’es-sâbiret-ul-mucahide. Esselamu aleyki ve ala ceddiki ve ebîki ve ummuki ve ehaveyki. Esselamu aleyki ve ale’l-eimmet’il-me’sûmîne min zurriyyet-i ehîk’il-Huseyni ve rahmetullahi ve berekatuh.
Tibtum ve tâbet’il-arzulletî fîha dufintum ve fuztum fevzen azima. Feya leytenî kuntu meakum ve tehte livaikum.

Es’elullahellezî razeganî fi’d-dunya ziyaretekum en yerzuganî fîl-ahireti şefaetekum ve en yehşuranî meakum ve tehte livaikum ve seganî min havzikum. Vesselamu ala sadetî ve mevaliyye cemîan ve rahmetullahi ve berakatuh. Allahumme innî estevdiuke şehadete en la ilahe illallah ve enne seyyidena Muhammeden sallallahu aleyhi  ve alihi ve selleme abduke ve resûluke fektub lî hazih’iş-şehadete indike hetta elgak. Allahumme salli ala muhammedin ve Âli Muhammed.

Anlamı:

Selâm olsun sana ey Resulullah’ın kızı. Selâm olsun sana ey Emir’ül-Müminin’in kızı.Selâm olsun sana ey vasiyler efendisinin kızı.Selâm olsun sana ey Fatıma Zehra’nın kızı, tüm âlemlerin kadınlarının efendisinin kızı. Selâm olsun sana ve seçilmiş olan ceddine. Selâm olsun sana ve baban Haydar-ı Kerrar’a.Selâm olsun sana ey zehirle şehit olan hasan’ın bacısı.

Selâm olsun sana ey mazlum bir şekilde şehit olan Hüseyin’in bacısı. Selâm olsun sana ey sabırlı, cihad eden. Selâm olsun sana ve ceddine, babana, annene ve iki kardeşlerine.Selâm olsun sana ve o masum imamlara ki hepsi kardeşin Hüseyin’in soyundandır. Kutsal ve tertemiz oldunuz ve defnedildiğiniz yerler mukaddes kılındı ve büyük bir kurtuluşa erdiniz.


Keşke sizinle beraber ve sancağınız altında olsaydım.Bu dünyada sizin ziyaretiniz ile beni rızıklandıram Allah’tan diliyorum ki ahirette de sizin şefaatinizle rızıklandırsın beni. Allah’tan diliyorum ki kıyamette beni sizinle haşretsin ve sizinle birlikte sancağınız altında olmayı nasip etsin bana ve beni sizin kevser havuzunuzdan kanan kimselerden etsin.


Selâm olsun mevlam ve efendilerimin hepsine.Allah’ım sana getiriyorum birliğine ve Peygamberi Muhammed’in kulluk ve elçiliğine olan şehadetimi. Bunu ölmeden önce amel defterime yazılmasını istiyorum.Allah’ım, salat ve selâmın Hz. Peygambere (saa) ve onun Ehlibeyti’ne (as) olsun.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here