İftar Sofrasında Oruç Açmadan Önce Okunacak İftar Duaları

0
72

Mübarek Ramazan Ayında, Allah rızası için yerine getirdiğimiz oruç ibadetimizi, akşam ezanının okunması ile birlikte nihayete erdirirken,iftar sofrasında orucumuzu açmadan önce okuyabileceğimiz mübarek bir iftar duası konusu ile karşınıza gelmek istedik

ramazan ayında okunması sevap oruç açma ve iftar duası

ramazan ayında okunması sevap oruç açma ve iftar duası

“Hamd sadece ve Allaha mahsustur. Hamd  bizi doyuran, sulayan, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.

Hamd alemlerin rabbi olan Allaha mahsustur. Salatu selam Efendimiz Muhammed s.a.v. ile O´nun  ve ashabinin üzerine olsun.

Bizi afv ve magfiret eyle , bize rahmet et günahlarımızı affet.Ellerimizi açmış sana yalvarıyoruz  Allahim bize yardim eyle.

Tövbesi kabul olan kullarından eyle, açılan ellerimizi boş çevirme Ya Rabbi.”

 

“Ey istedigine rizki hesabsiz olarak veren Rabbim! Kimseye  minnet ettirmeden, rızkımızı artır.

Bu mübarek Ramazan’ı şerife tekrar kavuşmamızı nasip eyle Ya Rabbi.

Sağlığımızı servetimiz yap Ya Rabbi dert verip derman aratma, sen kimseye el açtırma Allah’ım.”

 

Ramazan Ayında İftar sofrasında dua okumanın faziletileri

 

 

“Allahümme, ya vasial mağfireti! İğfirli, veli valideyye ve lil mü minine yevme yekûmül hisab birahmetike ya erhamer rahimin.”

Manası: “Ey bağışlaması bol olan Allah ım. Beni, anamı babamı ve bütün iman edenleri kıyamet günü, hesap gününde mağfiret buyur.(günahlarımızı bağışla).”

İftar sofrasında oturmuş, iftarı açmak için beklerken  mutlaka devamlı bu duayı okumalıyız. En az üç kere, ençoğu ise yüz kere okunursa günahlarımıza kefaret olur.

 

İftar vakti  girmeden okunacak dua

 

İftar açmadan önce sofra başında beklemek geçmiş günahların affını sağlar. Oruçlu olmak bazı vazifeleri yerine getirmektir aslında dilimize sahip çıkar, kimseyi kırmamak için mümkün mertebe dikkat ederiz. Bilirizki Allah’ü Teala bu ayda günahtan uzak duranı affedecektir tövbelerini ve dileklerini kabul edecektir.  Bu nedenle sofra başında dua etmek, ezan saatini beklemek sağlıklı , rızıklı olmamız için bulunmaz bir kurtuluştur. Onbir ayın Sultanı olarak bilinen bu ayın feyzi çok boldur.

 

Bismillahi vel hamdü lillahi, allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü ve aleyke tevekkeltü, Sübhaneke ve ni hamdike tekabbel minni, inneke entes semiul aliym.

 

Manası: Allahım! Senin rızan için oruç tuttum, Senin rızan ile orucumu açtım. Ancak Sαna tevekkül ettim. Sen oruçumu kabul buyur beni af ve mağfiret et.

 

Peygamber Efendimiz iftar ettiğinde nasıl dua ederdi?

 

“Allah Resulü (s.a.v) iftar ettiğinde şöyle dua ederdi: “Allahümme inni es elüke bi rahmetikellti vesiat külle şey in en tağfirali.

Manası: “ Allah ım! Her şeyi kuşatan rahmetinle beni bağışlamanı dilerim.”

Peygamber Efendimiz özellikle iftarı oruç tutanlar ile birlikte açmayı tercih ederdi. Bütün melekler istiğfar eder günahlarımızı bağışlamak için sırada beklerler diye buyurmaktadır.

 

Oruç Açarken Okunacak Dua

 

Ramazan ayı bağışlanma af dileme ayı olarak bilindiğinden, bir yandanda nefis terbiyesidir. Bu mübarek ayın faziletinin en önemlisi ise  dilek kapılarının açık olmasıdır. İftar anında ne muradınız var ise ezan okunurken orucunuzu açarken bir yandanda içinizden ne geçiyorsa dua ediniz.

 

“Allâhümme! Yâ vâsial-mağfireti iğfirlî, ueliuâlideyye ve lıl rnü’minme yevme yefeûmül hisâb.”

Ma’nâsı: “Ey bağışlanması bol olan Allah’ım Beni, (inumı-babamı ve bütün imân eenleri hesab gününde mağfiret buyur (bağışla) bütün günahlarımızı affeyle!..”

 

İftar sonrası okunacak dua

 

“Bize yediren, içeren, Müslüman olmayı nasib eden Allah’a hamdolsun.” (Ebû Dâvud III, 475). “Âllah’ım! Bize bu açtığımız iftar  sebebiyle bereket ver, hakkımızda bu yemeği mübarek kıl. Bize bu yemekten daha hayırlı olanını, sağlığımız ile tekrar iftar açmamızı nasip et Allah’ım “

 

İftar sonunda dua etmek hem sünnettir hemde çok sevaptır. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve selem Efendimiz İftarı açtıktan sonra, Allah Teâlâ’ya verdiği nimetlerden dolayı şükür etmek içi,  şu şekilde dua etmiştir.

 

Nitekim Ebu Said Hudri radıyallahu anhden şöyle bir rivayet vardır:

Peygamber Efendimiz  iftar yemeğinden sonra:

 

“Elhamdülillahillezi et amenâ ve segânâ ve cealenâ min’el müslimin

Hamd bizi yediren, içiren ve Müslüman kılan Allah’a mahsustur.” derdi.

 

çok dua yapmıştır dediği bilinmektedir.

 

Ramazanda sofra duası nasıl olmalı?

 

Yâ Rabbi Ancak sana kulluk ederiz. Yâ Rabbi Bütün dualarımızda  senden yardım isteriz. Bütün hayırlı işlerimizde senin lütfunu bekleriz. Lûtuf eyle Yâ Rabbi!

Ramazanda mağfiretine eren kulların içine bizleri de nasîb eyle Yâ Rabbi!

Alahümme, leke sumtü ve bike âmentü ve aleyke te- uekkeltü ve alâ rızkıke eftartü. Ve savmel-ğadi min şehr-i Ramazane neveytü fağfırli mâ kaddemtü ve mâ ahhartü.

Ma’nası: “Ey Allâh’ım, senin rızân için oruç tuttum, yalnız  sana îman ettim, yalnız sana tevekkülde bulundum, senin rızan ile Ramazan orucumu açtım.

 

“Sübhâne Rabbike Rabbil-izzeti ammâ Yesı/ûn. Ve ‘rlumün alel-murseliyn. Vel-hamdü lillâhi Rabbil-âle- ınıynel-fatihah”

 

İftar davetinizde yapılacak dua.

 

Ramazan ayı  bolluk bereket ayı olarakta bilinen en mübarek bir aydır.

Eş, dost, komşu,akrabaya iftar daveti vermenin öneminin yanı sıra, topluca hep beraber iftar duası yapmanın önemi sevabı kat kat fazladır.

İftar duamızı ezandan önce ev sahibi yada gelen misafirlerinizden biri okur. İftar duasını  konuklardan biri okurs sevabı daha büyüktür hane sahibin rızkı artar.

 

Şu duayı iftardan önce okunursa tuttuğumuz orucun ve verdiğimiz davetin sevabına hane sahibi ve konuklar nail olacaktır.

 


Elhamdülillah Elhamdülillah Elhamdü lillahillezii et`amenaa vesegaanee vecealenee minel müslimiyn. Elhamdülillehi rabbil alemiyn. Vessaleeti vesseleemü alaa seyyidinaa Muhammedin ve alaa alihii ve sahbihii ecmaıyn.

Vağfu anne vağfirlenaa verhamnaa ente mevlanaa fensurnaa alel kavmil kafiriyn.

Allahümme salli alaa seyyidinaa Muhammedin biadedi envaaırrızgı velfütüühaat yaa baasıtullezii yebsüturrizga limen yeşaau bi gayri hisaab.

Übsut aleynaa rizgan vasian min külli cihetin min hazeeini gaybike bigayri minneti mahluug bi mahzi fazlı keramike bigayri hisaab. Yaa ekramel ekramiyn veya erhamerrahimiyn.

İftahilbaabe yaa Allah İftahilbaabe yaa Allah İftahilbaabe yaa Allah Yaa Allahu yaa kafii yaa fettaah yaa müfettih fettih bil hayr.

Allahümmegfir sahibe hezettaami vel eekiliyn. Allahümmec al devletehüm daaimen evleedehüm aalimen saaliha velaa tüsallit aleyhim zalimen.

Allahümme zid velaatengus niğmeten kesiyraten bihurmetil

El Fatiha…

 

Ramazanda toplu yapılan duanın faydaları.

 

Ramazan ayının en güzel yanlarından biridir. Kalabalık iftar sofraları bu sofraların engüzel yanları ise hem sevdikleriniz ile bir arada olma fırsatı, hemde bu gecenin feyzine erişebilmek. İftar sofralarında topluca yapılan dualarda ise hane sahibine ve konuklarıa Aiiah’ın rahmeti ve bereketi hep üzerlerinde olur.

Gönüllerinden geçen ne murad ları var ise kabul olur.

Oruç tutup, orucunu eş, dost ile açmadan topluca dua edilir Amin denilirse orucun sevabı daha büyük olur.

 

Sahur duası nasıl yapılır?

 

Bu mübarek geceye uyandıran rabbime şükürler olsun.

Sarfedilen güç ve kuvvet bana ait olmadığı halde bu nimeti bana yediren, bana rızık olarak sunan Allah’â hamd ve senalar  olsun.”

Sahur yemeğinden sonra imsak vakti girmeden Allah’ım niyet ettim senin rızan ile orucumu tutmaya diyerek o günkü oruç niyetimizi yapmış oluruz.

 

Oruça niyet etme duası

 

Allah’ım vermiş olduğun sağlık sıhhate hamd olsun.

Kavuşturduğun bugüne şükürler olsun Ya Rabbi. Sen gönlümü bilensin Ya Rabbi Ramazan orucumu hastalıksız, kazasız, belasız tutmamı nasip et Allah’ım.

Allah’ım senin rızan ile niyet ettim ramazan orucumu tutmaya.

 

Dua ve niyet ettikten sonra artık oruçlusunuz. Birşey yiyip içemessiniz.

İmsak vakti girmeden oruç niyetmizi yapmış olmalıyız. Olurda unutmuş olursanız bile aklınıza geldiği an oruç niyeti edebilirsiniz.

Oruç niyeti ister hergün ister ay için niyet edilir. Fakat en sağlıklı olanı hergün yapılan niyettir.

 

Oruç tutmak için imsak vakti yapılan duanın önemi.

 

İmsak vakti yapılan  tüm dualar kabul olur. oruç tutmak içinde aynı dua ve dileklerde bulunmalıyız. Sebebi ise imsak vaktinde  dilek kapılarının daha çok açık olduğu yönünde bilgilerin olmasıdır.

 

Sahura kalkıp, oruç niyetinizi yaptıktan sonra, namazını kılıp ne dileğiniz varsa ihlasla dua ederseniz  Allah’u Teala ne Muradınız varsa kabul eder inş Allah’ın izniile herşey gönlünüze göre olur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here