İhsan Şenocak

0
8

Türk, ilahiyatçı İhsan Şenocak… İhsan Şenocak kimdir? İşte İhsan Şenocak’ın biyografisi

İhsan Şenocak, 1974 yılında Samsun’da doğdu.

İlkokuldan sonra hafızlık yapan Şenocak 1994 yılında Samsun İmam Hatip Lisesi’nden, 1999 yılında 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Okul yıllarında muhalled usulde İslamî ilimler okudu. 2002 yılında ise Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Haseki Eğitim Merkezi’ni bitirdi.

Yüksek lisansını 2004 senesinde OMÜ İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalında “İslam Hukuku’nda Taklit” konulu teziyle yaptı. Yine aynı fakültede “İslâm Hukuku’nda Örfün Hükümlere Etkisi” adlı tezini tamamlayarak doktor oldu.

1997 yılında Samsun’un Vezirköprü ilçesinde imam-hatip olarak memuriyet hayatına başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda farklı kademelerde görev yaptı. 2007 yılında ise Samsun Aşıkkutlu Eğitim Merkezi’ne müdür olarak atandı.

1996 senesinde Yedibeyza dergisini neşretti. 2005-2010 seneleri arasında yayımlanan İnkişaf dergisinde Genel Yayın Yönetmenliği yaptı. Milli Gazete ve Yeni Şafak’ta takma adla dizi ve düşünce yazıları yazdı. 2008’de Tv5 kanalında “Köprü” programını hazırlayıp sundu. Takma adla farklı türlerde çok sayıda yazı kaleme aldı.

Kurucusu olduğu İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi’nde (İFAM) tefsir, hadis, fıkıh, akâid, usûl, nahiv, mantık, kavâid ve makâsıd gibi temel ve yardımcı ilimler okutmakta, ayrıca araştırma merkezindeki hocalarla birlikte aylık ilim, fikir ve hareket dergisi olan Hüküm Dergisi’nin ve İFAM‘ın aylık olarak arapça neşrettiği “ألمجلة الحميدية” dergisinin genel yayın yِnetmenliğini yapmaktadır.

2016 yılında Ülke TV’de de program yapan Şenocak’ın Mişkat dersleri ve hutbeleri başta olmak üzere sohbetleri Akit TV’de yayınlandı.

İhsan Şenocak evli ve 3 çocuk babasıdır.

Dr. İhsan Şenocak, 2017 yılının Ekim ayında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açığa alındı.

ESERLERİ:

Kudemâ Meclisi

İslâm’ın Kızına

Kur’an Müdafaası

Büyük Doğu Çağına Doğru

İki Devrin Ulu Hocası: Ali Haydar Efendi

Âlem-i İslâm

Sünneti Reddeden Kur’an Müslümanlığı

Tefekkürde Tesettürde İslâm Diyen Kızlar

Nüzûl-u ‘İsâ

المقالات النهضوية في الفكر والدعوة

 

Türkçe Makaleleri:

Selefiler İslâm’ın Resmi Sözcüleri mi?

Tarihselcilik ya da Katolisizmi olmayan Kur’an’ı Mübîn’in Protestanca Okunuşu

Ömrünü Yanlışa Adayan Adam Fazlurrahman

Tahrifin Sidre-i Müntehası Nasr Hâmid Ebû Zeyd

İndirilen İslâm’ın Muhkem Kaleleri: Mezhepler

Allâme’nin Buyurduğu Gibi Telfîk Haramdır

Bir Selefî ile Taklit ve Mezhepler Üzerine

Bütün Zamanların En Hayırlı Kuşağı: Sahâbe

Tek Başına Bir Hadis Mecmuası: Ebû Hureyre

Sahâbe Müdafaası

İstiklal Mahkemesi Önünde Bir Ulu Hoca: Ali Haydar Efendi

Batı’nın Akıl Ocağında Buharlaştırılan Hakikat: Nüzûl-u ‘İsâ (a.s.)

Hayri Kırbaşoğlu’nun ‘‘Hz.İsâ’yı Gökten İndiren Hadislerin Tenkidi” Başlıklı Makalesine Reddiye

Allah Resulü’nün Kur’an Telakkisi

Kelam-ı Kadîm’in Anlam Haritası

Yanlış Anlamanın İdeolojik Arka Planı

İctihadı Şehadetle Taçlandıran Müctehid: Ebû Hanife

Bütün Zamanların Müctehidi: Ebû Hanife

Ebû Hanife Münazaraları

Bir Akide Manifestosu Olarak Ebû Hanife’nin Vasiyeti

Selefîlik Neyin Devamı?

İbn Teymiyye’nin İtikâdî Görüşleri

İbn Teymiyye’nin İlim Adamı Kimliği ve Güvenirliği -İbn Arabî Müdafaası-

Anlama Risalesi

Yakın Dönem Tefsir Telakkileri

Kur’an İlimleri

Osmanlı Olmakla İftihar Eden Şam’lı Allâme: Muhammed Sa’îd Tantâvî

Bir Keşf-i Kadîm Olarak Büyük Doğu ve Necip Fazıl

Halidîlik Ümmet İçin Niçin Önemlidir?

Kadın, Cami ve Özgürlük

Risaletin Büyük Şahidi: Ümmîlik

Batı’nın İslâm’ı Yok Etme Projesi

Feth-i Mübîn

İlmin Muhafızı: İsnâd

Allah Resulü’nün Ebeveyni’nin Uhrevî Durumu

İmam Zâhid Kevserî

İslâm Medeniyet Tarihinde İlim Yolculukları

Doğu’nun Cenneti’nde Zamanı Aşan Gerçekler

İslâm’a Karşı Yürütülen ‘‘Toplumsal Nefret” Kampanyasında Ücret Karşılığı Kur’an Okutmanın Rolü

Allah’ın Ayetleriyle Modernitenin Nassları Arasındaki Med-Cezir: KADIN

İran’ın Ehl-i Sünneti Vesayet Altına Alma Projesi

Fi Zilâl De Oku Ey Medrese!

Kim Ters Yöne Girdi Mealciler Mi, Ulemâ Mı?

Büyük Doğu Çağı Başlıyor

Bir Dava Atlası ve Düşünce Sistemi Olarak Büyük Doğu

Yavuz Sultan Selim İran’a: Evine Dön Âlem-i İslâm’a: Toparlanın, Geliyoruz!

İlahiyat Fakülteleri’nin İlmî Kıymeti

Derin Başkent Selanik’in Osmanlı İntikamı: Muhteşem Yüzyıl

‘‘Münevver Asya’lı” ile ‘‘Büyük Dinsiz’in” Musahabesi

Sultan Abdülhamid’in Son Zaferi: Çanakkale

Ulemanın Nesebi ve Oryantalizm

Lisan Üzerine Allah Boyası’nın Dökülmesi: Osmanlıca

Şuurdan Şiire Necip Fazıl, İdealden Ütopyaya Nazım Hikmet

Irsi Fars Marazı: Dinin Başını Dinin Kılıcıyla Kesmek

Kur’an, Mustağriblerin Sünnet-i Seyyiesi’ne Göre mi, Peygamber-i Ekber’in Sünnet-i Seniyyesi’ne Göre Mi Anlaşılmalı?

Kerbela İlahilerinin Büyüttüğü Katiller

Sünnet’e ‘‘Uydurulan Din” diyen ‘‘Kur’an Müslümanlığı” Kimin Projesi?

Medeniyete Vurulan Mühür Osmanlıcayla Açılacak

Mukavvadan Münekkidler ve Mutasavvıf (!) Müzisyenlerin Zulmettiği Büyük Veli: Mevlânâ

Sadırda İlim, Hâlde Teslimiyet, Ailede Hasret, İstikbalde Umuttur Rıhle

İbrahimlere Selam, Sümeyyelere Selam – Davetçinin Amentüsü

Kur’an’ın Bir Kısmı ‘‘Masaldır” Diyen İlahiyat Prf’si: Mustafa Öztürk

Kur’an Müdafaası

Tesettürün Nasıl Olacağını Kim Belirler, Allah Azze ve Celle mi, Moda Tasarımcıları mı?

Olimpos Dağı’nın Çocuklarının KöleliK İthamları, Küresel Mahkumiyet ve Çıkış Yolu Olarak Hilafet

Karargahtaki Tekkeler ve Sufi Komutanlar

İran Şia Cumhuriyetiyle İslâm Birliği Mümkün mü?

Kalın ve Mahrem Çizgileriyle Ehl-i Sünnet ve Şia

Alimleri İtibarsızlıştıran Zihniyetin Psikiyatristlere Mahkumiyeti

İslâm’ın Kızı! Aişe; Senin Evin, İzzetin ve İffetindir Aişe, Aişedir

Hevasına ‘‘İndirilen” İslâm’a ‘‘Uydurulan Din” Diyen ‘‘Müslümanlık” Kimin Projesi?!

Kemalistleri Kendine Hayran Bırakan ‘‘Müseccel Sünnet Düşman”ından En Yeni Oryantalist Masalları

Gülenizmin Sahteliği, Mehdîliğin İnkarına Gerekçe Olabilir Mi?!

Kilise’nin En Son ve En Tehlikeli Oyunu: Sünnet’i Reddeden Kuran Müslümanlığı

Yüreklerdeki Aksa Düşerse Selahaddinler Kudüs’teki Aksa’ya Muhafız Olur mu?

Hiç Kur’an-ı Kerim Okumuyorsun İslâmoğlu?!

Tarihselciliğin Tarihi

Kur’an-i Kerim ve Marjinal Gruplar

Dünya Dillerini ‘‘Lebbeyk”te Birleştiren Mana: Hac

Çağdaş Selefîlik ve Kutlu Doğum

İslâm İktisat Doktrini Üzerine Mülahazalar

Râviyetu’l-Asr: Muhammed Zâhid Kevserî

İslâm ve Modernizm

Reisu’l-Kurrâ: Mehmed Rüşdü Aşıkkutlu

İkinci Fetretin Mevlânâsı Ahıskalı Ali Haydar Efendi

İkinci Fetretin Mevlânâsı 2 Mecelle ve Ali Haydar Efendi

Huzur Derslerinde Sistemi Sorgulayan Allame: Ali Haydar Efendi

Modern Zamanın Mana Üssü: Ali Haydar Efendi

Muasır Bir İsmail Saib Sencer: Bayram Hoca

Dinle Ey Mısır!

Hristiyanlıkla Köleliği, İslâm’la Kulluğu Tanıyan Ülke: Gana

Kazablanka

Bilad-ı Şam İslâm İnkılâbına Hazırlanıyor

Emperyalizmden İran’a: “Düşman Görünelim Sen Müslüman Dostlar Kazan!”

Hindistanlı Âlimin Rüyasındaki Osmanlı Evladı

Emperyalizmanın Sanat Ajanı: “Muhteşem Yüzyıl”

Müdafaa Hattı

Yalnız Seccademin Yününde Şefkat

Ey Şehid! Kitâbullah Yerine ‘‘Das Kapital” Okusaydın!

Ne Türk İslâm, Ne Kürt İslâm Sentezi SADECE İSLÂM

Milli Görüş ve Büyük Doğu: İki Ayrı Başlıkta Tek Bir Medeniyet Projesi

Hakkari’den Edirne’ye Yeniden İmam-Hatip Çağı

Baş Kumandan Bilâd-ı Şam Tugayları

Müslüman Burjuva Masalının Sonuna Doğru

Ramiz, Heysem, Şeymaaa!!!

Bilâd -ı Şam Davasında Saflar Netleşiyor

Ashâb-ı Kehf’le Beyaz Saray’da Öğle Namaz

İmam Hatip Yeni Medrese Olabilir mi?

Muhteşem Zamanlara Bismillah

Batı’nın Siyaset, Kültür ve Sanat Ajanları da İtiraf Etti Amerikan-İngiliz Çağı Kapanıyor

Dinle Ey Anadolu! Şeyhu’l-İslâm Mustafa Sabri Konuşuyor

Rahlemizde Mushaf-ı Şerîf, Omuzumuzda Buhârî, Sırt Çantamızda İdeolocya Örgüsü

Peygamber Üniversitesi’nin Kadın Öğretmenleri

Yardım Edin Bize Ez Müslümanlar!

Her Şey Sadece İslâm’da

Ha Tüfeği Olmayan Asker, Ha Öfkesİ Olmayan Fikir

İran: Hayra Fren Şerre Motor

Azizim! Ya ABD Algında Ya Da Allahu Ekber’i Anlamanda Problem var

Mustafa İslâmoğlu, Şia ve Banyas’ta Katledilen Bebekler

Bir Ufuk Ki Ne Mecnun Varabildi Ne Ferhat

Taksim; Soylular İsyanı Ya Da İdrak Yoları Hastalığı

Koç Kıilasının Öncü Kuvvetleri Neden Rahatsız?

Asr-ı Saadette Mücâhede; Modern Zamanda Ziyafet: Ramazan

Oruç Mektebinde Şam ve Arakan Müslümanları

Bir Mücahid Alim’in Hakk’a Yürüyüş Hikayesi

Ulu Canlar Râbiatu’l-Adeviyye

İslâm Coğrafyasın’nda İstanbul Rüyaları

İslâm Baharı Kıştan Sonra Gelir

Bayram: Râbiatu’l-Adeviyye’de İrade, Arakan’da Hüzün

Irsi Soysuzluk Marazı: Leman

Haremeyn’de Kudemâ Meclisleri-1

Haremeyn’de Kudemâ Meclisleri-2

Kurtuba’dan Arakan’a Bir İmaj Hikayesi

New York Tepinirken Ağlar Kahire, Ağlar Şam

Söz de Sancak da Esmalarda

Mustafa İslâmoğlu’na açık Mektup

Kardinal’i taltif, Ulemayı Tahkir Bağlamında bir İlahiyatçı Hikayesi

İslâm’a karşı İslâm: Çağdaş Haricîlik

Biz Arabız, Türküz, Kürdüz Diyerek Parçalanan Ümmet, Biz “Sadece Müslümanız” Deyince Kurtulacak

Olimpiyatta Dans, Bodrum Katta Namaz

Bir Zamanlar Aile

Zikir Halkalarından Özgür Ordu Saflarına

Kölelikten Kulluğa Yürüyüş Hareketi

Ümmet’in Kimsesizleri: Afgan Yetimleri

Suriye’de Kudüs Fatihi Çocuklar

Siyaset Sarayımıyın Cümle kapısı: Abdülhamid

Büyük Zuhura Doğru

Gazeteciler Sussun Ulema Konuşsun

Karma Hayattan Mahrem Hayata Nasıl Geçilir?

En Soğuk Şubat’ın Müseccel Yalan Makinesi

“Çığlıklarımızı Yerde Bırakma Allah’ım!”

Türkiye Düşerse Âlem-i İslâm Da Düşer

Nebevî Menhece Göre O Adam ABD’de değil, Türkiye’de olmalı

O Gece Abdulkadir Molla Kimlerle Görüştü?

Ayasofya Ne Zaman ve Nasıl Açılacak?

Hayat Süren Leşler! Bu Hesap görülecek

Batı Baikentlerinde Gazzali’nin Çocukları

Hristiyan Batı’nın İslâm’dan Korunma Stratejisi: İslâm’a Karşı İslâm

Kainat’ın Efendisi Önünde Dize Geliş Hali: Büyük Doğu ve Necip Fazıl

Mursi Zindanda, Gazze Kuşatma Altında, Türkiye Son Kale Teslim Olma!

Sadaka Taşlarından Yardım Kuyruklarına

Ufkmuzda Umudumuzda Sensin Ya Resulellah

Bilbordlara ‘‘İnsanlığı Kurtarmak için O Geliyor” diye Yazılsın

Seyyid Bey Anlaşılsaydı Dünyası için Dinini Satan Adamlar Kahraman Olmazdı

Medine Diye ‘‘Yesrib” Büyüdü İçimizde

Birleşin Ey Müslümanlar! Mısır’da İslâm Yargılanıyor

Bu Kiri Büyük Doğu Mecrası Temizler

Binlerce İranlı kalksa da, Ümmetin Katiline Katil Diyeceğiz

Suriye İslâm Meclisi Başkanı Usame Er-Rifâ’î: Suriye’de Müslümanlar Artık Tek Yürek

Dansa Manşetten Yer Veren Editör, Suriye’ye Yardım Tırlarını Durduran Şebekeyi Niçin Görmez?!

İslâm’ın Kızı! İffet Çağı Seninle Başlayacak

Allahu Ekber Notayla Değil, Yürekle Söylenir

Oruç ve Kur’an-ı Kerim ile Gelen Kutlu Misafir: Ramazan

Seccadesini Alan Ağa Camii’ne Gelsin!

Şeriat, Hakikat ve Marifet Kürsüsü: Ramazan

Şia-Vehhabi Oyunun Hedefi, Ehl-i Sünneti Çökertmek

Londra Aydınlansın Diye Bağdat’ı Yakanlar, Gazze’deki Ateşi Söndürür Mü?

Çağın Haber’i İsrail, Yesribler Medine Olunca Yıkılacak!

Ümmet’in Gökkubbesi Sensin!

Gazze’den Ümmet’e Mektub

Mevzisini Terketmeyen Bir Müslümandı Ömer Amca

İslâm Gençliğinden Cumhurbaşkanı’na mektup

Bohem Hayatından Camiye, İnsanlığın Diriliş Hikayesi

İstismar Gümrüğünde Mahbus ilaç: İSLÂM

Roma’da Katil, Şi’bi Ebî Tâlib’te Muhâcit Yetişir

Seni Bir Daha “Naber Kız!” Diye Taciz Edemeyecekler!

Gezi Ruhu Kobani İskeletinde

Firavunlar Denizden Önce, Sarayda Boğulur

İslâm Davasına Sancaktarlar Aranıyor

Bunlar Da İslâm Kadınları

Yeni Türkiye’nin Uluslararası Tabelası: Ulu Hakan Abdulhamid Han Havalimanı

Rumeli Yeniden Âl-i Osman Bekliyor

Sümeyye’nin İmâmetinde Cihad

Mısır’da Tekbir, Şam’da Tevekkül, Doğu Türkistan’da Sabırdır Namaz

Sevánih

Tasmalı İngiliz Eşlerden, Ayağına Cennet Serilen Annelere: Kadın

Medeniyeti Ninni Söyleyen Anneler Kurar, Madamlar Yıkar

Allah Yolunu Cihad Ayetleriyle Açan Adam: Muhammed Mursi

Kudüs Salahaddin’i Ayasofya Fatih’ini Bekliyor

Albayrak’tan Gökbayrak’a Selam

Sarıklı Sosyalistler ve Müslüman Kürtler

Kendine Sahip Olmak ve Ümmet’e Sahip Çıkmaktır Oruç

Tarihin Akışını Değiştirecek Gence Hitabe

İslâm, Âli Himmet Sahibi Evlatlarının Ayağa Kalkmasını Bekliyor

Anadolu Kıtasındaki İslâm-Küfür Hesaplaşmasında Son Durum

Müslüman Kürd’e Kurulan Büyük Tuzakta Sosyalizm Gövde, İslâm Makyaj

“MEDİNE DÖNEMİ” İçin Bismillah

Çıkış Yolu: Hind Müslümanlarının Hilafet Hareketi

Hilafet’in İlgasından Halide Edib’e Ümmet’e İhanet Hikayesi

Evrensel Uyanış Çağının Kurucu Nesli

Mücevherler Sizin, Yürekler Bizim Olsun!

İslâm Coğrafyasındaki En Yeni İblis Hamleleri

İblis’e Karşı 24 Saat

İslâm Birliği Yeniden Nasıl Kurulur?

Siz Öyle Buyurduysanız Ölüm De Teferruattır Ya Rasulallah!

İbadeti İslâm’a, Siyaseti Marksistlere Göre Yapan Müslüman’a Mektup

Ne Allah’dan Başka Dayanak, Ne De İslâmsız Çıkış Yolu Var!

İblis’in Dilediği Gibi Operasyon Yaptığı Kırık Kapılı Bir Han: Aile

Amuda Kalkmış Bir Hayata Teğet Geçen Gerçekler

Söz de Hüküm de İslâm’da

İbrahimî Bir Şuur, Yusufî Bir Onurla Diriliştir Oruç

Türkistan’da Yailılar Direnyor, Gençler ‘‘Ya Lebbeyk!” Diyor

Hz. Ali’nin Hayber, Fatıma’nın İffet Rolüne Taliğ Çocuklar!

İnsanlığın En Kadim Müessesesi Olan Aile Başsız Olur Mu?

Sonradan Görme Müslüman Hastalığı: Dünyevileşme

Yeniden ve Yenilmeyen Bir İradeyle ‘‘Bismillah”

Allah Yolunu Açtı Hamdet Anadolu!

Şehid Kanıyla Eskir Geceler ve Doğar Fecirler

İlk Hedefiniz Kudüs

Zafer Senin, Hezimet Romanos Diogenes’in Çocuklarının Olacak!

Evlen Ama Kiminle

İslâm’ın Kızının Evlilik Kriterleri

İran’ın En Yeni Acem Oyununa Hayır De!

Peygamber-i Ekber’den Dünyayı Cennet’e Çeviren Çocukların Annelerine Mektup!

Genç Adam! Çağdaş Ebrehelerin Ordusunu Dağıtacak Ebabil Kuşu Sensin!

Her Hicret, Bir Fethi Doğurur Ey Haleb!

Tefekkürü gibi Tesettürü de İslâm Olan kızlar

Işık Doğudan Yükselir

Haydi Çocuklar Ali Kükresin, Hayber Titresin!

Namaz, Fikirde Kıvam, Harekette Kıyamdır

Hintli Bir Hakîm’in Ufkunda: Nasıl Alim Oldular?

Kaç Milyon Madam Bir Anne Yapar?!

Senli-Benli, Kızlı-Erkekli Bir Hayata Dair

Ebedî Hâdimu’l-Haremeyniniz

Mürteci Kim?

Haremeyn Notları

Medine’de Bayram Sabahı

İmam-Hatibe Hitabe

Mabed Evlerin Öğretmen Ebeveynleri

 

Arapça Makaleleri:

هيؤوا أنفسكم للجهاد الأكبر

من يؤذن أذان الفجر الفقهاء أم الجهلاء

في ظل الإسلام

كيف تخرج هذه الجامعات العلماء والأمراء في درجة الصحابة

إلى أين تذهبون والمسلمون تحت وطأة الأعداء

الحرب على الإسلام باسم الإسلام

الإبراهيميون في جبهات الأمة

يا من سماه أبوه بعمر كن فاروقا

انتبه! إيران

لماذا لا يأتي نصر الله

تحت راية الإسلام

أنا الذي سمّتني أمي حيدره

كيف يبدأ درو المدينة

ماذا يفهم ابن الإمام من الثورة في تركيا

المفكر الإسلامي نجيب فاضل

 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here