İlk Yardım Sertifikası

0
330

İlkyardım Sertifikası Nereden Alınır?

İlkyardım sertifikası nereden alınır pek çok kişi tarafından merak söz konusudur. İlkyardım yaşamın temel unsurudur. Olası kaza ve yaralanmalarda, hastalık ve yanıklarda yapılan ilk müdahaleye ilkyardım denir. İlkyardım alanında yeteneğini resmiyete dayandırmak için de ilkyardım sertifikası şarttır. Kurumumuz bu hususta sertifika adaylarına yardımcı olmaktadır.

Günlük hayatta her alanda ilkyardıma gereksinim duyarız. Kaza, yaralanma, doğal afetler, hastalık nöbeti, kalp krizi ve daha pek çok unsurdan dolayı ilkyardım müdahalesi gerekebilir. İlk müdahale her zaman çok önemlidir. Çünkü ilkyardım yapılamadığı için milyonlarca insan yaşamını yitiriyor. Yapılan araştırmalarda da yaralıların %80’i ilkyardım yapılmadığı için hastaneye ulaşmadan hayatını kaybediyor.

İlkyardım sertifikası Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış kurumlar tarafından verilir. Temel eğitimden geçip sınavı başarıyla tamamlayan kursiyerler ilkyardım sertifikası almaya hak kazanır.

Bir insanın hayatını kurtarmak için bazen sadece ilkyardım kurallarını bilmek yeterlidir. Sağlık Bakanlığı Onaylı ilkyardım sertifikası ile çalışanlar az tehlikeli, orta tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflarda ilkyardım personeli olabilir. Bunun için kurumumuzdan da destek alabilirsiniz.

İlkyardım Sertifikası Ne İşe Yarar?

İlk yardım sertifikası
İlk yardım sertifikası

Alınan eğitim sonrasında adaylar ilkyardım sertifikası sahibi olur. İlkyardım sertifikası sahibi olan kişiler şu işleri yapabilir;

 • Halk Eğitim merkezlerinde ilkyardım eğitmenliği
 • Sürücü kurslarında ilkyardım eğitmenliği
 • Sağlık Bakanlığı’nda ilkyardım eğitmenliği
 • Çeşitli sektörlerde ilkyardım uzmanlığı

İlkyardım Sertifika Sahibi Kimdir?

İlkyardım sertifika sahibi; işyerinde ya da günlük yaşantısında gerekli müdahaleleri yaparak hayat kurtaran kişiye verilen isimdir. İlkyardım yaparak bir kişinin hayatını kurtarmak onur vericidir. Bu onuru sertifika ile belgelendirmek için Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurumlardan belge alabilirsiniz. Böylece farklı çalışma alanlarında meslek sahibi de olabilirsiniz.

İlkyardım yönetmeliğinin 19.maddesi gereğince işyerlerinde tehlike sınıfına göre farklı sayıda ilkyardım uzmanı bulundurulmalıdır. Bu sınıflandırma şu şekildedir;

 • Az tehlikeli iş yerlerinde; 20 ilkyardım uzmanı
 • Tehlikeli iş yerlerinde; 15 ilkyardım uzmanı
 • Çok tehlikeli iş yerlerinde; her 10 kişiye 1 ilkyardım uzmanı

İlkyardım Sertifikası Nasıl Alınır?

İlkyardım sertifikası nasıl alınır da merak söz konusudur. Bu sertifikayı alabilmek için öncelikle Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurumlara kayıt yaptırmak gerekir. Kayıt yaptırmak için kişiden fotoğraf ve kimlik fotokopisi talep edilir. Eğitime katılmak için 18 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak gerekir. Kurum tarafından verilen 16 saatlik eğitimden geçtikten sonra sınava girilir ve yeterli puan alınınca ilkyardım sertifikası alınır.

İlkyardım Sertifikası Eğitim İçeriği

İlkyardım sertifikası eğitim içeriği şu şekildedir;

Temel ilkyardım eğitimi Boğulmada ilkyardım
Olay yeri değerlendirme Yaralı taşıma teknikleri
Temel yaşam desteği Sınav sürecinde hazırlık desteği
Kanama durumunda ilkyardım eğitimi Uzuvlara yabancı cisim kaçmasında ilkyardım
Yanık ve güneş çarpmasında ilkyardım eğitimi Hayvan saldırısında ilkyardım
Kırık ve çıkık durumlarında ilkyardım eğitimi Zehirlenme durumunda ilkyardım
Bilinç kaybı durumunda ilkyardım eğitimi Kişileri eğitim sürecinde bilgilendirme

 

İlkyardım sertifikası eğitimleri uygulamalı ve teorik olmak üzere totalde 16 saatten oluşur. Kursiyerlere önce teorik eğitim verildikten sonra uygulamalı eğitime geçilir. Uygulama dersleri diğer kursiyerler ya da cansız mankenler üzerinde yapılır. Eğitim sonrasında sertifikaya hak kazanan adaylara sınav hazırlık alıştırmaları yapılır. Bu süreçte kurumumuz çalışanları daima yanınızdadır.

İlkyardım Sertifikası Sınav Süreci

İlkyardım eğitimini tamamlayan kursiyerler Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan sınava tabii tutulur. Bu sınav iki aşamalıdır. İlk aşamada çoktan seçmeli sorulardan oluşan teorik sınava girilir. Bu sınavda toplamda 40 soru vardır ve minimum %85 oranında doğru cevaplamak gerekir. 85 ve üzerinde puan alan kursiyerler ilkyardım sertifikası almaya hak kazanır. Uygulama sınavında ise eğitim sürecinde verilen bilgileri cansız manken üzerinden eksiksiz uygulamanız beklenir. Sınavı kazanan kursiyerlere 3 yıl geçerliliği olan ilkyardım sertifikası verilir.

İlkyardım Sertifikası Yenileme

İlkyardım sertifikası geçerlilik süresi 3 yıldır. İlkyardım sertifikası yenileme işlemi için kişiler Sağlık Bakanlığı tarafından yetki verilmiş kurumlara başvuru yaparak 8 saatlik eğitimden geçmelidir. Eğitimler uygulamalı ve teorik şekilde verilir ve belge yenileme için katılımcılar sınava girmek zorunda değildir. Eğitim alınan kurum tarafından eğitim tamamlandıktan sonra ilkyardım sertifikası yenilenir.

İlkyardım Sertifikası Kayıp Durumunda Ne Yapılmalı?

İlkyardım sertifikasının kaybolması halinde derhal belgenin alındığı kuruma ya da İlk Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı’na giderek dilekçe doldurmalıdır. Kayıp ilkyardım sertifikası ücreti 450 TL olmakla beraber ücret Sağlık Bakanlığı döner sermayesine katılır.

İlkyardım Sertifikasının Geçerli Olduğu Yerler

İlkyardım sertifikası fabrika, özel işletme ve kamu kuruluşlarında geçerlidir. Pek çok sektörde ilkyardım uzmanına gereksinim duyulur. Ambulans şoförlüğü yapmak için bile bu sertifikaya ihtiyacınız vardır. Yazının başında da belirttiğimiz gibi işyerlerinin tehlike durumuna göre ilkyardım uzmanı ihtiyacı olur. Siz de kurumumuzdan ilkyardım sertifikası alarak çok rahat bir şekilde meslek sahibi olabilirsiniz.

İlkyardım Sertifika Eğitim Konuları

İlkyardım sertifika eğitim konuları aşağıdaki şekildedir;

 • Genel İlk Yardım Bilgileri
 • İlkyardım tanımı
 • Acil tedavi
 • İlkyardımcı tanımı
 • İlkyardımcı ve acil yardım arasındaki fark
 • İlkyardımın öncelikli hedefi
 • İlkyardım temel uygulamaları
 • İlkyardımın ABC’si
 • Hasta ve Yaralı Olay Yerinin Değerlendirilmesi
 • İlkyardımcının bilmesi gereken vücut sistemleri
 • Vücutta nabız alınan bölgeler
 • Hasta veya yaralının değerlendirilme amacı
 • Hasta veya yaralının değerlendirme aşamaları
 • Olay yerini değerlendirme amacı ve aşamaları
 • Temel Yaşam Desteği
 • Solunum ve kalp durması
 • Temel yaşam desteği
 • Hava yolunu açma yöntemi
 • Hava yolu tıkanıklığı
 • Dış kalp masajı
 • Yapay solunum tekniği
 • Uygulamalı eğitim
 • Solunum yolu tıkanıklığı belirtileri
 • Heimlich manevrası
 • OED Eğitimi
 • OED tanımı
 • OED nasıl etki eder
 • OED önemi
 • OED Çeşitleri
 • OED Nasıl çalışır
 • OED kullanılan durumlar
 • OED Uygulaması
 • OED çocuklarda kullanım
 • Kanamalarda İlk Yardım
 • Kanama tanımı
 • Kanama çeşitleri
 • Vücutta baskı yapılacak bölgeler
 • Dış kanamalarda ilk yardım
 • İç kanamalarda ilkyardım
 • Turnike uygulaması
 • Şok eğitimi
 • Kulak ve burun kanaması
 • Yaralanmalarda İlkyardım
 • Yara tanımı ve yara çeşitleri
 • Kaç çeşit yara vardır
 • Yaraların ortak belirtileri
 • Ciddi yaralanmalar nelerdir
 • Delici göğüs yaralanmalarında kanama
 • Ateşli silah saldırısında ilkyardım eğitimi
 • Delici karın yaralanmaları
 • Kafatası ve omurga yaralanmaları
 • Yanık ve Donma Durumlarında İlkyardım
 • Yanık tanımı
 • Yanık çeşitleri
 • Yanık ciddiyetini belirleyen faktörler
 • Yanık derecelendirmesi
 • Isı ile oluşan yanıklarda ilkyardım
 • Kimyasal yanıklarda ilkyardım
 • Elektrik yanıklarında ilkyardım
 • Sıcak çarpması belirtileri
 • Donma belirtileri
 • Kırık ve Çıkıklarda İlkyardım
 • Kırık tanımı
 • Kırık çeşitleri
 • Kırık belirtileri
 • Kırıklarda ilkyardım
 • Burkulma tanımı ve ilkyardım müdahalesi
 • Çıkık tanımı ve çıkık ilkyardım müdahalesi
 • Çıkık ve kırık tespiti
 • Bilinç Kaybında İlkyardım
 • Bilinç kaybı tanımı
 • Bilinç kaybı nedenleri ve belirtileri
 • Bilinç kaybında ilkyardım
 • Havale tanımı ve belirtileri
 • Ateşli havalede ilkyardım
 • Sara krizi nedir
 • Sara krizinde ilkyardım yöntemleri
 • Kan şekeri düşüklüğü tanımı ve ilkyardım müdahalesi
 • Göğüste kuvvetli ağrı ve ilkyardım
 • Zehirlenmede İlkyardım
 • Zehirlenme tanımı ve belirtileri
 • Zehirlenmeye sebep olan durumlar
 • Sindirim yoluyla zehirlenmede ilkyardım
 • Cilt yoluyla zehirlenmede ilkyardım
 • Hayvan Saldırılarında İlkyardım
 • Hayvan ısırması önemi
 • Kedi ve köpek ısırmalarında ilkyardım
 • Arı sokması belirtileri ve ilkyardım müdahalesi
 • Akrep sokması belirtileri ve müdahale
 • Yılan sokmasında ilkyardım
 • Deniz canlıları sokmasında ilkyardım
 • Uzuvlara Cisim Kaçmasında İlkyardım
 • Göze yabancı cisim kaçmasında ilkyardım
 • Kulağa yabancı cisim kaçmasında ilkyardım
 • Buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım
 • Boğulmalarda İlkyardım
 • Boğulma tanımı
 • Boğulma nedenleri ve belirtileri
 • Boğulma durumunda ilkyardım
 • Hasta ve Yaralı Taşıma Teknikleri
 • Hasta ve yaralı taşımada genel kurallar
 • Acil taşıma teknikleri
 • Sürükleme yöntemleri nelerdir
 • Araç içindeki yaralıyı taşıma yöntemleri
 • Kütük yuvarlama tekniği

Eğitim Prosedürü Hakkında Bilgilendirme

Eğitim prosedürü şu şekildedir;

 • Eğitim gün içinde 09.00 – 17.00 saatleri arasında gerçekleşir.
 • Eğitim toplamda 16 saatten oluşur.
 • Eğitim fiyatı Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenir; 1750 TL + KDV
 • Sınav ücretleri eğitim ücretine dahil değildir.
 • Sınav 2 aşamalıdır; uygulamalı ve teori
 • Katılımcıların en fazla 2 sınava girme hakkı vardır.
 • Eğitime gelirken vesikalık fotoğraf istenir.
 • Eğitim materyalleri kurumumuz tarafından karşılanır.

İlkyardım eğitimi sertifikası almak için ilgili kurumlara başvuru yapılabilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here