İş Güvenliği Uzmanı Maaşları

0
35

İş güvenliği uzmanı maaşları, özellikle bu mesleği tercih edecek kişiler tarafından merak edilir. Maaşlar, birçok unsura bağlı olarak değişkenlik gösterir. Sahip olunan sertifika, deneyim, görev yapılan işletme, çalışma saatleri ve çalışma koşulları bunların başında gelir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerin / iş yerlerinin tamamının İSG uzmanı çalıştırması gerekir. Çalıştırmayan işletmelere, idari para cezası uygulanır. Bundan dolayı iş güvenliği uzmanlarının istihdamı her geçen gün artmakta ve İSG maaşları daha fazla merak edilmektedir.

İş Güvenliği Uzmanlığı Nedir?

İş güvenliği uzmanlığı; iş yerlerinin iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun hale gelmesi için görev yapan profesyonel bir meslek dalıdır. İş güvenliği uzmanları; çalışma ortamlarının mevzuatta belirtilen standartlara uygun hale gelmesini sağlar ve bu süreçte gerekli olan önlemleri alır.

Geçmiş kazaların analiz edilerek nedenlerinin tespiti, risk analizi ile çalışanlar açısından riskli olan unsurların belirlenmesi, bunlara ilişkin etkili tedbirlerin alınması, çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitimler verilmesi gibi görev ve sorumluluklara sahiptir.

İş güvenliği uzmanlığı, bakanlık tarafından yetkilendirilen kurumların verdiği eğitimleri almayı ve ÖSYM’nin yaptığı İSG sınavında başarılı olmayı gerektirir. Dolayısıyla bu mesleği yapanlar, söz konusu alanda uzmanlaşmış ve gerekli yetkinliklere sahip olmuş kişilerdir.

İş Güvenliği Uzmanı Maaşları

İş Güvenliği Uzmanı

İş güvenliği uzmanı maaşları; 17.000 TL ile 40.000 TL arasında değişir. Ortalama maaşlar, 25.000 TL seviyesindedir.

İSG uzmanlığı, tehlike sınıflarına bağlı olarak kendi içerisinde A, B ve C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı şeklinde ayrılır. Bu sınıflarda yer alan İSG uzmanlarının maaş seviyesi de farklılık göstermektedir.

·       C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Maaşı

C sınıf İSG uzmanı, sektördeki en deneyimsiz gruptur ve az tehlikeli sınıfta olan alanlarda görev yapma yetkileri vardır. Bu tür işletmeler; yayınevleri, makine ve taşıt yedek parçası toptancılığı, ayakkabı ve kıyafet toptancılığı, restoran, okul ve büro faaliyetleri şeklindedir.

Bu sınıfta yer alanların nispeten deneyimsiz olması ve görev yapılan yerlerin az tehlikeli sınıfında yer alması, maaşların düşük olmasına neden olur.

C sınıfı iş güvenliği uzmanı maaşı, 14.000 TL ile 24.000 TL arasında değişir. Ortalama olarak ise 20.000 TL seviyesindedir.

·       B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Maaşı

B sınıfı İSG uzmanı olmak için adayların en az 3 yıl C sınıfı İSG uzmanı olarak çalışması gerekir. Bu sınıftaki uzmanlar, az tehlikeli ve tehlikeli sınıfta bulunan işletmelerde görev yapabilir. Tehlikeli sınıfta yer alan bazı işletmeler; pamuk işleme, parke üretimi, porselen ve fayans imali, deterjan ve diş hekimliği şeklindedir.

B sınıfı iş güvenliği uzmanı maaşı, 18.000 TL ile 30.000 TL arasındadır. Bu alanda deneyimi olanlar 30.000 TL’nin dahi üzerinde maaş alabilirken, deneyimsiz olanlara genellikle 20.000 TL seviyelerinde maaş verilir.

·       A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Maaşı

A sınıfı İSG uzmanı, her tehlike sınıfında görev yapabilir. Diğer sınıfların görev yapma yetkisinin bulunmadığı çok tehlikeli sınıf ise başlıca görev alanıdır. A sınıfında yer alan ve çok tehlikeli kabul edilen işletmeler; ağır sanayi, metal imali, petrokimya, yapı ve inşaat şeklindedir.

A sınıfı İSG uzmanı olabilmek için adayların B sınıfında en az 4 yıl görev yapması ve deneyim kazanması gerekir. Dolayısıyla ilgili sınıf, ciddi bir deneyim gerektirir. Bu durum ise maaşlara direkt olarak yansır.

A sınıfı iş güvenliği uzmanı maaşı, 25.000 TL ile 45.000 TL arasındadır. Deneyim ve çalışma süresinin artması, çalışma koşullarının zorlu olması, maaşların daha yüksek olmasına neden olur.

İş Güvenliği Uzmanlığı Maaşını Etkileyen Unsurlar

İş güvenliği uzmanı maaşları, farklı unsurlardan etkilenir. Bunlara göre maaşların seviyesi artar ya da azalır. Maaşlar üzerinde büyük etkiye sahip olan unsurlar şu şekildedir:

  • Tehlike Sınıfı

İSG uzmanları, sertifikalarına göre farklı tehlike sınıflarındaki iş yerlerinde görev yaparlar. Tehlikeli sınıfta görev yapanların maaşları, zorlu çalışma şartlarından dolayı diğer sınıflarda yer alan iş yerlerine göre daha yüksektir.

  • Çalışma Süresi

İSG uzmanları, tam zamanlı ve yarı zamanlı olarak görev yapar. Çalışan sayısına ve tehlike sınıfına göre İSG uzmanlarının zorunlu görev süreleri farklılık gösterir. Örneğin; az tehlikeli sınıfta her çalışan için ayda 10 dakika görev yapılması gerekir. 10 çalışanı olan bir işletmedeki zorunlu görev süresi böylece 100 saat olur. Bu süre, yarı zamanlı olarak çalışıldığında doldurulacaktır.

Çalışma süresi arttıkça alınan maaşlar da artar. Ayrıca İSG uzmanları, çalışma sürelerine bağlı olarak birden fazla iş yerinde görev yapabilir. Böyle bir durum da maaşları ciddi anlamda etkiler.

  • Deneyim

Her işte olduğu gibi burada da deneyim çok önemlidir. Daha önce görev yapılan kurumlar, alınan eğitimler, sertifikalar ve benzeri detaylar alınan maaşları etkiler. Deneyimli olanlar daha yüksek maaş alırken, sektöre yeni giren deneyimsiz İSG uzmanlarının maaşları ise daha düşüktür.

  • Yabancı Dil

Bazı iş yerleri, çalışanların profili nedeniyle yabancı dil bilen İSG uzmanlarını istihdam eder. Yabancı dil bilmek, böyle durumlarda hem iş bulmayı kolaylaştırır hem de maaşın yüksek olmasına katkı verir.

İş Güvenliği Uzmanlığı İş İmkanları

İş güvenliği uzmanları için çok farklı iş imkanları vardır. Bu mesleğe olan ihtiyaç, iş güvenliği kültürünün gelişmesiyle birlikte daha da artmıştır. Dolayısıyla sektörde ciddi bir ihtiyacın olduğunu ifade etmek yanlış olmayacaktır. İşte başlıca iş güvenliği uzmanlığı iş imkanları:

  • Zorunlu olarak İSG uzmanı istihdam etmesi gereken iş yerleri
  • Kamu kurumları
  • İş sağlığı ve güvenliği alanında danışmanlık hizmeti veren firmalar
  • İSG eğitimi veren kurumlar
  • Bazı sağlık kuruluşları

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here