İş Sağlığı ve Güvenliği Sıkça Sorulan Sorular

0
29

İş sağlığı ve güvenliği hakkında sıkça sorulan sorular ve bunların yanıtları aşağıda yer almaktadır.

İş Güvenliği Uzmanlarının Çalışma Süreleri Ne Kadardır?

İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri, ilgili mevzuatta detaylı olarak belirlenmiştir. Buna göre;

 • Çok tehlikeli sınıftaki işletmelerde çalışan başına ayda 40 dakika,
 • Tehlikeli sınıftaki işletmelerde çalışan başına ayda 20 dakika,
 • Az tehlikeli sınıftaki işletmelerde çalışan başına ayda 10 dakika,
 • Az tehlikeli iş yerlerindeki çalışan sayısı 10’dan az ise çalışan başına yılda en az 60 dakika şeklindedir.

Az tehlikeli sınıftaki her 1000, tehlikeli sınıftaki her 500 ve az tehlikeli sınıftaki her 250 çalışan için tam zamanlı iş güvenliği uzmanının istihdam edilmesi gerekir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarının Görev ve Yetkileri Nelerdir?

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının görev ve yetkileri;

 • Çalışma ortamının bir bütün olarak mevzuattaki iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun olmasını sağlamak
 • Bu standartların yakalanması için gerekli değişiklikleri planlamak ve işverene iletmek
 • Risk analizi yaparak, çalışanlar açısından riskli olacak durumları belirlemek ve bunlara ilişkin önlemler almak
 • Geçmişte yaşanan kazaları derinlemesine incelemek ve kazanın nedenlerini belirleyerek bunları ortadan kaldırmak
 • İş sağlığı ve güvenliği, acil durum gibi konularda periyodik eğitimler vermek
 • İş güvenliği kültürünün oluşmasını sağlamak
 • Gerekli durumlarda çalışan güvenliği için işveren onayı ile çalışmaları geçici olarak durdurmak
 • Kendi alanıyla ilgili olan bilgi ve belgelere erişim sağlamak
 • Görevin gerektirdiği alanlarda, işverenin de onayı ile farklı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak

İş Güvenliği Uzmanları Ne Tür İşyerlerinde Görevlendirilirler?

İş güvenliği uzmanları; az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde görevlendirilmektedirler. İş yerlerinin yer aldığı tehlike sınıfı, ilgili mevzuata göre belirlenmiştir.

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimlerini Hangi Kurumlar Verebilir?

İş güvenliği uzmanlığı eğitimi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumlar tarafından verilir. Bakanlığın yetkilendirmediği kurumların verdiği eğitimler, resmiyette geçerli kabul edilmez.

İş Güvenliği Uzmanları Yetkinliklerine Göre Nerelerde Görev Yapabilir?

İş güvenliği uzmanları, aldıkları eğitime ve sertifikalarına bağlı olarak A, B ve C sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak ayrılır. Bunların görev yerleri ise şu şekildedir:

 • A sınıfı uzmanlar, başta çok tehlikeli sınıftaki iş yerleri olmak üzere, tüm tehlike sınıflarında görev yapabilir.
 • B sınıfı uzmanlar, tehlikeli ve az tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde görev yapabilmektedir.
 • C sınıfı uzmanlar ise sadece az tehlikeli sınıfta olan işletmelerde görev yapabilir.

A, B ve C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi Nedir?

A, B ve C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi / sertifikası, İSG uzmanının hangi tehlike sınıflarında görev yapabileceğini göstermektedir.

İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Bulundurmak Zorunda Olan İşletmeler Hangileridir?

Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinin tamamı iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırmak zorundadır. İşyeri hekiminin aylık çalışma süresi çalışan başına; az tehlikeli sınıfta 5 dakika, tehlikeli sınıfta 10 dakika ve çok tehlikeli sınıfta 15 dakikadır. İş güvenliği uzmanının çalışma süresi ise az tehlikeli sınıfta 10 dakika, tehlikeli sınıfta 20 dakika ve çok tehlikeli sınıfta 40 dakika şeklindedir.

Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir?

Mimarlık ve mühendislik fakültesi mezunları ile fen edebiyat fakültesinin kimya, biyoloji ve fizik bölümlerinden mezun olanlar iş güvenliği uzmanı olabilir. Ayrıca teknik öğretmenler ve iş sağlığı ve güvenliği programından mezun olanlar da İSG uzmanı olabilmektedir.

Kimler İşyeri Hekimi Olabilir?

Tıp fakültesi mezunu olan tüm doktorlar işyeri hekimi olabilir.

Kimler İşyeri Hemşiresi Olabilir?

Hemşirelik, acil tıp teknisyenliği, sağlık memurluğu ve çevre sağlığı teknisyenliği mezunları işyeri hemşiresi olabilir.

İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Nedir?

İş güvenliği uzmanlığı sınavı (İSG sınavı), İSG uzmanı olmak isteyenlerin girmesi ve başarılı olması gereken bir sınavdır. ÖSYM tarafından yapılır ve içerisinde A, B ve C sınıfı iş sağlığı ve güvenliği testi, işyeri hemşireliği testi ve iş hekimliği testi bulunur. Adaylar, bunlardan uygun olan teste girer ve başarılı olması durumunda İSG uzmanlığı yapma yetkilerinin olduğu sertifikayı almaya hak kazanırlar.

İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?

İş güvenliği uzmanı olmak için öncelikle istenen mezuniyet şartlarının sağlanması gerekir. Mühendislik ve mimarlık fakültelerinin birinden ya da fen edebiyat fakültesinin fizik, kimya ve biyoloji bölümlerinin birinden mezun olmak gerekir. Ayrıca teknik öğretmenler ve İSG programından mezun olanlar da şartı sağlamış sayılır.

Mezuniyeti şartını sağlayanlar, bakanlığın yetkilendirdiği bir kurumdan iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almalıdır. Eğitimi başarı ile tamamlayan adaylar, İSG sınavından 70 ve üzerinde puan alarak iş güvenliği uzmanı olabilir.

Nasıl İşyeri Hekimi Olunur?

Tıp fakültesinden mezun olanlar, bakanlığın yetkilendirdiği bir kurumdan işyeri hekimliği aldıktan sonra işyeri hekimliği sınavına girerek işyeri hekimi olabilir. Doktorların yapılan sınavda başarılı olabilmesi için 50 sorudan en az 35 tanesini doğru yaparak 70 ve üzerinde puan alması gerekir.

Nasıl İşyeri Hemşiresi Olunur?

Sağlık memurluğu, hemşirelik, çevre sağlığı teknisyenliği ve ATT mezunları işyeri hemşiresi olabilir. Bunun için adayların önce işyeri hemşireliği (diğer sağlık personeli) eğitimi alması, sonrasında ise yapılacak DSP sınavını kazanması gerekir. Adayların sınavı kazanmak için en az 60 puan alması gerekir.

İş Güvenliği Uzmanları Ne Kadar Maaş Alır?

İş güvenliği uzmanları, çalışma sürelerine ve şartlarına bağlı olarak farklı seviyelerde maaş almaktadır. İşletmelerin maaş politikaları da bu noktada önem taşır. Genel olarak maaşlar, 20.000 TL ile 30.000 TL arasındadır. Bu seviyenin üzerinde maaş alan İSG uzmanları da vardır.

Hangi Çalışanlar İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kapsamında Yer Alır?

Kamu ve özel sektörde yer alan çalışanların tamamı bu kanun kapsamında kabul edilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here