İSG Katip Nedir?

0
288

İSG Katip, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) hizmetlerini elektronik ortamda sunmayı ve çevrimiçi olarak izlemeyi sağlayan bir yazılım sistemidir. Bu sistem, Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yönetilmektedir ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın yürürlüğe girmesiyle zorunlu hale gelmiştir.

İSG Katip’in Özellikleri ve Kullanım Alanları

 1. İSG Profesyonelleri ve OSGB’lerin Tanımlanması: İSG Katip, her bir İSG firması (OSGB), işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve uzman adaylarını kaydetmeyi ve tanımlamayı sağlar.
 2. Eğitim ve Staj Süreçlerinin İzlenmesi: Bu sistem, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri için atanmış iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve diğer İSG profesyonellerinin eğitim ve staj süreçlerini takip eder. Aynı zamanda, tüm kurumlar, kuruluşlar ve İSG profesyonellerinin eğitim durumunu denetler.
 3. Hizmetlerin ve Mevzuatın İzlenmesi: İSG Katip, OSGB’ler ve İSG profesyonelleri tarafından sunulan hizmetlerin takibini yapar. Sistem, sözleşme sürelerinin uygunluğunu, mevzuat değişikliklerini ve il bazında OSGB bilgilerini içerir.
 4. İSG Hizmetlerinin Denetimi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İSG Katip sistemi aracılığıyla işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin istihdamını denetler.
 5. Cezai İşlemler: İSG Katip sistemi, e-devlet sistemiyle entegre çalışır ve Türkiye genelindeki tüm şirketlerin İSG hizmeti alıp almadığını izler. İSG hizmeti almayan işverenlere otomatik olarak cezai işlem uygulanabilir.
 6. Para Cezaları: İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi hizmeti almayan işverenlere aylık para cezaları verilir. İSG Katip sistemi üzerinden bu para cezaları geriye dönük olarak takip edilebilir. 2017 yılı itibariyle, işverenlere aylık 10.000 TL’nin üzerinde para cezası uygulanmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği alanında Türkiye’deki firmalar ve profesyoneller için önemli bir araçtır ve İSG hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesine katkı sağlar.

İSG Katip Onayı ve Atama Süreci

İSG Katip Nedir
İSG Katip Nedir

İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Hizmetlerinin Başlatılması

İşyerlerinde resmi olarak iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi hizmetlerinin başlaması için, sistem üzerinden belirli onay ve atama süreçlerinin tamamlanması gerekmektedir. İşverenler, aldıkları iş güvenliği ve iş sağlığı hizmetini resmi olarak onaylamakla yükümlüdürler.

İSG Katip Onayı ve Atama Sürecinin Adımları

 1. İşyeri Bilgilerinin Bildirilmesi: Hizmet alacak işyeri, SGK işyeri sicil numarasını İş Sağlığı ve Güvenliği Firması’na (OSGB) bildirmelidir.
 2. İşyeri Görevlendirmelerinin Yapılması: OSGB, İSG Katip sistemi üzerinden işyeri için işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı atamalarını gerçekleştirmelidir.
 3. İSG Hizmeti Onayının Verilmesi: İşveren, kendi e-devlet şifresiyle İSG Katip sistemine giriş yaparak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetini aldığı OSGB’ye resmi onay vermelidir. Bu adımlar yasal olarak zorunludur.

İSG Katip Onayı ve Atama İşlemlerinin Önemi

Onaylama ve atama işlemleri tamamlanmadığında, işyeri devlet nezdinde hizmet alınmamış olarak kabul edilir ve işverenler için cezai işlem uygulanabilir. Ayrıca, onaylanmamış sözleşme ile hizmet veren OSGB’ler, ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirler, hatta şirketin kapatılması gibi sonuçlarla karşılaşabilirler.

İşverenler ve OSGB’lerin İSG Katip onayı ve atama süreçlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde tamamlamaları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yasal olarak tanınması ve işyerlerinin ve çalışanların sağlık ve güvenliğini koruması açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu süreçlerin doğru ve eksiksiz bir şekilde yürütülmesi, iş yerlerinin güvende ve yasal olarak uygun bir şekilde faaliyet göstermesini sağlar.

İSG Katip Sistemine Giriş ve Onay Süreci

E-devlet Şifresiyle Giriş: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini onaylama yetkisine sahip olan kişi, kendi e-devlet şifresine sahip olmalıdır. Bu şifre, PTT şubelerinden temin edilebilir.

İSG Katip Sistemine Giriş: E-devlet şifresiyle sisteme giriş yapılır ve “Hizmet Alan İşyeri Modülü” seçeneği sol taraftaki menüden seçilir. Eğer bu bölüme erişim sağlanamıyorsa, işlemi yapan kişi, SGK nezdinde şirket yetkilisi olarak kayıtlı değil demektir. Bu durumda, şirkette imza yetkisine sahip bir kişinin SGK Sicil Servisi’ne başvurarak ve ilgili kişinin İSG Katip sistemine şirket yetkilisi olarak atanması gerekmektedir.

Onaylama İşlemi: Sağ tarafta, işyerine hizmet verecek olan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin bilgileri görüntülenir. Her birinin üzerine tıklayarak seçim yapılır ve “Onayla” butonuna tıklanarak onay işlemi tamamlanır.

Hizmet Başlangıcı: İşlemler tamamlandıktan sonra Çalışma Bakanlığı sisteminde şirket, “iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulunduruyor” olarak görünür ve resmi olarak hizmet başlamış olur.

İSG Katip Sistemi’ne giriş ve onaylama işlemleri, işverenlerin ve iş sağlığı güvenliği hizmeti sağlayan kurumların yasal düzenlemelere uyum sağlaması ve hizmetlerin resmiyet kazanması açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu süreçlerin doğru ve eksiksiz bir şekilde tamamlanması, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlar ve çalışanların sağlığını korur.

Özetle, sistem üzerinden iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi hizmetlerinin başlatılması için belirli onaylama ve atama süreçlerinin takip edilmesi gerekmektedir. İşyeri bilgilerinin bildirilmesi, işyeri görevlendirmelerinin yapılması ve işverenin İSG hizmeti onayı vermesi bu süreçlerin temel adımlarıdır. Doğru ve eksiksiz bir şekilde tamamlanan bu süreçler, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yasal olarak kabul edilmesini sağlar ve işyerlerinde çalışanların sağlığını korur.

İSG Katip Sözleşme Oluşturma ve Onaylama

Sistem üzerinden sözleşme oluşturma ve onaylama işlemleri, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin yasal gerekliliklere uyum sağlaması ve iş sağlığı güvenliği hizmetlerinin resmiyet kazanması açısından kritiktir. İşte İSG Katip sözleşme oluşturma ve onaylama sürecinin adımları:

 1. Sisteme Giriş: Sözleşme oluşturmak için, OSGB veya işyeri yetkilisi sisteme giriş yapmalıdır.
 2. Sözleşme Oluşturma: Giriş yaptıktan sonra, “Sözleşmeler” bölümünden “Yeni Kayıt” butonuna tıklanır ve sözleşme ekranı açılır. Sözleşme türü seçilir, iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekiminin sertifika türü belirlenir ve TC kimlik numarası girilir. Sistem, gereken süreye uygun olarak otomatik olarak sözleşmeyi oluşturur. Son olarak, “Kayıt” butonuna basılarak işlem tamamlanır.
 3. Sözleşme Onaylama: Kaydedilen sözleşme, iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi tarafından 5 gün içinde onaylanmalıdır. Aksi takdirde, sözleşme iptal olur ve işlem yeniden yapılmalıdır. İş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi tarafından yapılması gereken adımlar şunlardır:
 • Sisteme Giriş: İş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi, kendi e-devlet şifresiyle İSG Katip sistemi üzerinden giriş yapar.
 • Sözleşmeler Bölümü: Giriş yaptıktan sonra, “Sözleşmeler” bölümüne gidilir ve bekleyen sözleşmeler listesinde oluşturulan sözleşme bulunur.
 • Sözleşme Onayı: İş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi, sözleşmeyi inceleyip şartları kabul ederse, “Onayla” butonuna basarak onaylama işlemini tamamlar.
 1. Onaylanmış Sözleşmenin Takibi: İş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi, onayladığı sözleşmeyi “Onaylanmış Sözleşmeler” bölümünden takip edebilir ve gerektiğinde bilgilere erişebilir.

Sözleşme oluşturma ve onaylama süreci, işverenler ve OSGB’ler için iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini resmileştirmek ve yasal düzenlemelere uyum sağlamak açısından büyük önem taşır. Bu süreç, çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak için hayati bir adımdır.

İSG Katip: İş Sağlığı ve Güvenliği İşlemlerini Kolaylaştıran Sistem

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin düzenlenmesi ve takip edilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından oluşturulan elektronik bir sistemdir. İşverenler, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve OSGB’ler için sunulan İSG Katip, iş sağlığı ve güvenliği süreçlerini hızlandırır ve basitleştirir.

İSG Katip Sözleşme Yönetimi: Hizmetlerin Resmileştirilmesi

Sözleşme Oluşturma ve Onaylama Süreci, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yasal bir zeminde resmileştirilmesi için adımlar içerir. Bu süreç, işverenlerin ve sağlık profesyonellerinin işbirliği yaparak hizmetleri resmileştirmesini sağlar. İşte bu sürecin temel adımları:

 1. Sisteme Giriş: İSG Katip’e erişim için kullanıcıların giriş yapması gereken ilk adımdır.
 2. Sözleşme Oluşturma: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini tanımlayan sözleşmelerin oluşturulduğu aşamadır.
 3. Sözleşme Onaylama: Sözleşmelerin iş güvenliği uzmanları veya işyeri hekimleri tarafından onaylandığı aşamadır.
 4. Onaylanmış Sözleşmenin Takibi: Onaylanmış sözleşmelerin izlenerek güncel durumun takip edildiği aşamadır.

Bu adımların eksiksiz ve doğru bir şekilde tamamlanması, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yasal olarak kabul edilmesini ve işyerlerinde çalışanların sağlığının ve güvenliğinin korunmasını sağlar.

İSG Katip e-Devlet: İş Sağlığı ve Güvenliği İşlemleri Artık Daha Erişilebilir!

Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin elektronik ortamda yönetilmesini sağlayan bir sistemdir ve e-devlet platformuyla entegre çalışır. İşverenler, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve OSGB’ler için çeşitli işlemleri online olarak gerçekleştirme kolaylığı sunar. İSG Katip e-Devlet entegrasyonu sayesinde, işlemler daha hızlı ve erişilebilir hale gelir, bu da iş sağlığı ve güvenliği yönetimini büyük ölçüde kolaylaştırır.

E-devlet Şifresi Edinme  

Sisteme erişim sağlamak için ilk adım, e-devlet şifresine sahip olmaktır. E-devlet şifresini temin etmek için PTT şubelerini ziyaret edebilirsiniz.

E-devlet Portalına Giriş: Hızlı Erişim Yolu

Tarayıcınızda “www.turkiye.gov.tr” adresine giderek e-devlet portalına giriş yapın. E-devlet şifresi ile giriş yaparak işlemlere başlayabilirsiniz.

İSG Katip Uygulamasını Bulma: İSG Katip’e Yönlendirme

Ana sayfanın üstündeki arama kutusuna “İSG Katip” yazarak ilgili uygulamayı kolayca bulabilirsiniz. Alternatif olarak, “Kurumlar” bölümünden “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı” altında “İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü” seçeneğini kullanarak “İSG Katip” uygulamasına erişebilirsiniz.

İSG Katip Sistemine Giriş: İş Sağlığı ve Güvenliği İşlemleri Başlasın

İSG Katip uygulamasını tıkladıktan sonra, sisteme yönlendirileceksiniz. Bu platform üzerinden iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili birçok işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

E-devlet üzerinden sisteme erişim, işlemlerin hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Bu sayede işverenler ve İSG profesyonelleri, iş sağlığı ve güvenliği yönetimini daha etkin bir şekilde yapabilir ve işyerlerindeki güvenlik standartlarını yükseltebilirler.

İSG Katip ile İş Sağlığı ve Güvenliği İşlemleri Online ve Kullanıcı Dostu!

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin elektronik ortamda takip edilmesi ve yönetilmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından geliştirilen bir sistemdir. İSG Katip, e-devlet sistemiyle mükemmel bir şekilde entegre çalışır ve işverenler, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve OSGB’ler için birçok işlemi online platformda gerçekleştirme kolaylığı sunar.

 1. E-devlet Şifresi ile Sorunsuz Giriş: İSG Katip’e erişim için ilk adım e-devlet şifresine sahip olmaktır. PTT şubelerinden kolayca temin edebilirsiniz. Şifrenizi aldıktan sonra “www.turkiye.gov.tr” adresine giderek e-devlet portalına giriş yapabilirsiniz.
 2. İSG Katip Uygulamasını Bulma: E-devlet portalına giriş yaptıktan sonra, ana sayfadaki arama kutusuna “İSG Katip” yazarak uygulamayı hızlıca bulabilirsiniz. Ayrıca, “Kurumlar” başlığı altında “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı” bölümüne giderek “İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü” altında “İSG Katip” uygulamasını seçebilirsiniz.
 3. Kolay Kullanım: İSG Katip uygulamasını seçtikten sonra, otomatik olarak İSG Katip sistemine yönlendirileceksiniz. Bu platform, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli işlemleri kolaylıkla gerçekleştirmenize olanak tanır. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde işlemlerinizi hızlıca tamamlayabilirsiniz.

E-devlet üzerinden sisteme erişim, iş sağlığı ve güvenliği işlemlerini daha da erişilebilir ve kullanıcı dostu bir deneyim haline getirir, bu da işverenler ve iş sağlığı uzmanları için büyük bir kolaylık sağlar.

İSG Katip: İş Sağlığı ve Güvenliği İşlemleri Dijitalleşiyor!

 1. Görevlendirme Onaylama ve Güncelleme: İşverenler, iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri, İSG Katip üzerinden kolayca görevlendirmeleri onaylayabilir ve güncelleyebilir, böylece süreçler daha hızlı ve etkili bir şekilde yönetilebilir.
 2. Sözleşme Yönetimi: İSG Katip, iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerine sözleşmeleri oluşturma, onaylama ve takip etme imkanı sunar. Bu sayede sözleşmelerin dijital dünyada yönetimi kolaylaşır.
 3. Eğitim ve Sertifika Takibi: İSG Katip, eğitim ve sertifika takibini basitleştirir. İş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri, eğitimleri ve sertifikaları sistem üzerinden kaydedebilir ve kolayca takip edebilir.
 4. Raporlama İşlemleri: İSG Katip, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili raporlama işlemlerini hızlandırır ve basit bir hale getirir. İşverenler ve İSG profesyonelleri, çeşitli raporlar oluşturabilir, güncel verilere anında erişebilir ve bu raporları kolayca paylaşabilir.
 5. İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimleri: İş sağlığı ve güvenliği denetimlerini dijital platformda gerçekleştirme olanağı sağlar. Denetçiler, sistem üzerinden denetimleri planlayabilir, uygulayabilir ve sonuçları kaydedebilirler.
 6. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirimi: İş kazaları ve meslek hastalıkları bildirimlerini hızlandırır. İşverenler ve İSG profesyonelleri, bu bildirimleri kolayca yapabilir ve gerekli bilgileri sisteme kaydedebilir.
 7. İSG Dokümantasyonu ve Takibi: İş sağlığı ve güvenliği dokümanlarını dijital ortamda saklamayı ve takip etmeyi kolaylaştırır. İşverenler ve İSG profesyonelleri, dokümanları yükleyebilir, düzenleyebilir ve güncel tutabilirler.

İş sağlığı ve güvenliği süreçlerini dijitalleştirerek işlemlerin hızlı, etkili ve güvenilir bir şekilde yürütülmesini sağlar. Bu sayede işyerlerinde çalışanların sağlık ve güvenliği korunurken, yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi ve denetimlerde sorun yaşanmaması sağlanır.

İSG Katip’in Önemi ve Avantajları

 1. Etkileşimli ve Bütünleşik Raporlama:  kurumlar arası etkileşimli ve bütünleşik raporlama imkanı sunar. Bu, iş sağlığı ve güvenliği alanında bilgi paylaşımını ve işbirliğini artırır.
 2. Elektronik Takip ve Kolay Erişim: İSG hizmetlerinin elektronik ortamda takip edilmesi, veri güvenliği ve kolay erişim sağlar.
 1. Mevzuata Uyum: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’na tam uyumlu bir şekilde geliştirilmiştir. İşyerlerinin yasal mevzuata uyum sağlamaları ve denetimlere hazır olmaları konusunda güven sağlar.
 2. İşbirliği ve İletişim: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde yer alan tüm paydaşlar arasındaki işbirliğini ve iletişimi güçlendirir. İSG profesyonelleri, OSGB’ler ve Bakanlık arasında hızlı ve etkili iletişim kurulmasına olanak tanır.
 3. Cezai İşlemlerin Otomatik Takibi: İSG Katip sistemi, e-devlet entegrasyonu sayesinde işverenlerin İSG hizmeti alıp almadığını otomatik olarak takip eder. Bu sayede cezai işlemler daha etkili bir şekilde uygulanabilir ve işyerlerinde İSG bilinci artar.
 4. Veri Analizi ve İyileştirme: Sistemi, toplanan verileri analiz ederek iş sağlığı ve güvenliği konusunda iyileştirmelerin yapılmasına olanak sağlar. Bu sayede potansiyel riskler daha kolay belirlenir ve önleyici tedbirler daha etkin bir şekilde alınabilir.

İş sağlığı ve güvenliği alanında dijital dönüşümü hızlandıran ve işverenlerin, İSG profesyonellerinin, ve işyeri hekimlerinin işlemlerini daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan önemli bir araçtır. İşyerlerinde çalışanların sağlığı ve güvenliği korunurken, iş süreçleri daha verimli ve düzenli bir şekilde yönetilir. Bu da hem işverenlerin hem de çalışanların güvenliği için büyük bir kazançtır.

Sıkça Sorulan Sorular

1. İSG Katip Nedir? İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin elektronik ortamda yönetilmesini sağlayan bir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yazılımıdır. İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve OSGB’lerle ilgili tüm işlemler bu sistem üzerinden gerçekleştirilir.

2. İSG Katip Sistemine Nasıl Giriş Yapabilirim? İSG Katip sistemine giriş yapmak için öncelikle e-devlet şifresine sahip olmalısınız. E-devlet şifresini PTT şubelerinden alabilirsiniz. Ardından e-devlet portalına giriş yaparak e-devlet şifrenizle sisteme erişebilir ve işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

3. İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Atamalarını İSG Katip Üzerinden Nasıl Onaylarım? İsteme e-devlet şifrenizle giriş yaptıktan sonra, “Hizmet Alan İşyeri Modülü” seçeneğine tıklayın. Sağ tarafta işyerine hizmet veren iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin bilgileri görüntülenecektir. Her birini seçip “Onayla” butonuna tıklayarak onaylama işlemini tamamlayabilirsiniz.

İSG Katip Sözleşmesi: İş Sağlığı ve Güvenliği Anlaşması Nasıl Yapılır?

Sözleşmesi, iş yerlerinin iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ile resmi bir anlaşma yapmasını sağlayan önemli bir belgedir. İşte bu sözleşmeyi nasıl oluşturacağınız ve onaylayacağınız adımlar:

Sözleşme Oluşturma:

 1. Sisteme Giriş: İSG Katip sözleşmesi oluşturmak için öncelikle İSG Katip sistemine OSGB veya iş yeri yetkilisi olarak giriş yapmanız gerekmektedir.
 2. Yeni Sözleşme Kaydı: Giriş yaptıktan sonra, “Sözleşmeler” bölümünde bulunan “Yeni Kayıt” butonuna tıklamanız gerekiyor. Bu adım sonucunda sözleşme oluşturma ekranı açılacaktır.
 3. Gerekli Bilgileri Girin: Sözleşme türünü belirleyin, iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekiminin sertifika türünü seçin ve TC kimlik numarasını girin. Sistem, gerekli bilgileri otomatik olarak dolduracak ve sözleşmeyi hazır hale getirecektir.
 4. Kayıt İşlemi: Son adımda, tüm bilgileri eksiksiz doldurduktan sonra “Kayıt” butonuna tıklayarak işlemi tamamlayabilirsiniz.

Sözleşme Onaylama:

İş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi, oluşturulan sözleşmeyi sistem üzerinden 5 gün içerisinde onaylamalıdır. Aksi takdirde, sözleşme iptal olur ve işlem yeniden yapılmalıdır. Onaylama adımları şunlardır:

 1. Sisteme Giriş: İş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi, kendi e-devlet şifresi ile İSG Katip sistemine giriş yapmalıdır.
 2. Sözleşmeler Bölümü: Giriş yaptıktan sonra, “Sözleşmeler” bölümüne gidin ve bekleyen sözleşmeler listesinde oluşturulan sözleşmeyi bulun.
 3. Sözleşme Onayı: İş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi, sözleşmeyi inceleyip şartları kabul ederse, sözleşmenin üzerine tıklayarak “Onayla” butonuna basarak onaylama işlemini gerçekleştirir.
 4. Onaylanmış Sözleşmelerin Takibi: İş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi, onayladığı sözleşmeleri “Onaylanmış Sözleşmeler” bölümünden takip edebilir ve gerektiğinde bilgilere ulaşabilir.

İSG Katip sözleşme onaylama süreci tamamlandığında, işverenler ve OSGB’ler, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yasal olarak kabul edilmesini sağlar ve denetimlerde sorun yaşamamak adına gerekli adımları atmış olurlar. Bu süreç, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için büyük önem taşır ve yasal bir gerekliliktir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here