KDU, Kimyasal Değerlendirme Uzmanı

0
53

KDU, kimyasal değerlendirme uzmanlığı olarak da bilinir ve kimya endüstrisinde oldukça önemli bir rol oynayan bir meslektir. Kimyasal maddelerin değerlendirilmesi, kimyasal risklerin tanımlanması, kimyasal ürünlerin düzenlemeleri, kimyasal ürünlerin etiketlenmesi, toksikoloji, kimyasal güvenlik ve kimyasal maruziyetin yönetimi gibi konularda uzmanlaşmış kişilerdir.

Kimyasal değerlendirme uzmanları, kimyasal madde değerlendirmesi, kimyasal risklerin yönetimi, kimyasal ürünlerin düzenlenmesi, kimyasal ürünlerin etiketlenmesi, kimyasal güvenlik, toksikoloji ve kimyasal maruziyetin yönetimi gibi konulara odaklanırlar. Bu konular genellikle yasal düzenlemeler veya uluslararası anlaşmalar çerçevesinde belirlenir.

Kimyasal değerlendirme uzmanları, kimyasal madde değerlendirmesi yaparak, kimyasal maddelerin kullanımı, işlenmesi ve atıklarının yönetimi ile ilgili riskleri belirlerler. Kimyasal ürünlerin düzenlenmesi ve etiketlenmesi, ürünlerin kullanımında doğru yönlendirmenin yapılması ve kimyasal madde ile ilgili risklerin minimuma indirilmesi açısından önemlidir. Toksikoloji, kimyasal maddelerin insan ve çevre üzerindeki etkilerini inceler ve güvenli kullanımını sağlamaya yönelik tedbirleri belirler.

Kimyasal maruziyetin yönetimi, kimyasal maddelerin maruziyet seviyelerinin izlenmesi, bu seviyelerin belirlenmesi ve maruziyeti önlemeye yönelik tedbirlerin alınması için çalışmalar yapılır. Kimyasal güvenlik, kimyasal maddelerin kullanımında güvenli çalışma koşullarının oluşturulması ve çalışanların korunması için gereklidir.

Kimyasal değerlendirme uzmanları, kimya endüstrisinde, kamu sektöründe, araştırma kuruluşlarında ve danışmanlık firmalarında çalışabilirler. Kimyasal maddelerin etkilerini ve risklerini anlamak, kimyasal ürünlerin düzenlenmesi ve etiketlenmesi, kimyasal maruziyetin yönetimi gibi konularda uzmanlık gerektiren bir alandır.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) Görev ve Yetkileri Nelerdir?

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU), kimyasal maddelerin değerlendirilmesi, kimyasal risklerin tanımlanması, kimyasal ürünlerin düzenlemeleri, kimyasal ürünlerin etiketlenmesi, toksikoloji, kimyasal güvenlik ve kimyasal maruziyetin yönetimi gibi konularda uzmanlaşmış kişidir. Görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Kimyasal maddelerin değerlendirilmesi: KDU, kimyasal maddelerin özelliklerini inceleyerek, insan sağlığı ve çevre açısından risklerini belirler. Bu çalışmalar genellikle uluslararası standartlara uygun olarak yapılır.
 2. Kimyasal risklerin tanımlanması: KDU, kimyasal maddelerin kullanımı, işlenmesi ve atıklarının yönetimi ile ilgili riskleri belirler. Bu riskler, insan sağlığı, çevre ve ekonomik etkiler gibi farklı alanlarda değerlendirilir.
 3. Kimyasal ürünlerin düzenlemeleri: KDU, kimyasal ürünlerin kullanımı, işlenmesi ve atıklarının yönetimi ile ilgili yasal düzenlemeleri takip eder ve uygular.
 4. Kimyasal ürünlerin etiketlenmesi: KDU, kimyasal ürünlerin doğru kullanımını sağlamak için etiketlenmesi gereken bilgileri belirler ve bu bilgilerin etiketlenmesini sağlar.
 5. Toksikoloji: KDU, kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini inceler. Bu çalışmalar, kimyasal maddelerin kullanımı ve yönetimi açısından önemlidir.
 6. Kimyasal güvenlik: KDU, kimyasal maddelerin kullanımında güvenli çalışma koşullarının oluşturulması ve çalışanların korunması için gereklidir. Bu çalışmalar, iş sağlığı ve güvenliği açısından önemlidir.
 7. Kimyasal maruziyetin yönetimi: KDU, kimyasal maddelerin maruziyet seviyelerinin izlenmesi, bu seviyelerin belirlenmesi ve maruziyeti önlemeye yönelik tedbirlerin alınması için çalışmalar yapar.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı, kimya endüstrisinde, kamu sektöründe, araştırma kuruluşlarında ve danışmanlık firmalarında çalışabilir. KDU’nun görevleri, kimyasal maddelerin etkilerini ve risklerini anlamak, kimyasal ürünlerin düzenlenmesi ve etiketlenmesi, kimyasal maruziyetin yönetimi gibi konularda uzmanlık gerektiren bir alandır.

KDU Eğitimi

Türk Reach KKDİK Yönetmeliği EK-18’de Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Eğitimi sonrası yeterlilik belgesi alma koşulları detaylı olarak belirtilmiştir.  Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı;  Eğitim ve Sınav olarak 2 aşamalı gerçekleşmektedir. Eğitim; Çevre ve Şehircilik bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarından aşağıda belirtilen 64 saatlik eğitimi tamamladıklarında alacakları eğitim  katılım sertifikaları ile  yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kurumlarını düzenlediği sınavlarda 70 ve üzeri puan alarak gerçekleşmektedir.

KDU Eğitim Konuları ve Süreleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kurumlarının düzenlediği sınavlara katılabilme kriterleri aşağıda özetlenmiştir.

 • En az 64 saatlik eğitime katılmış olmak,
 • Kimya, Biyoloji veya Çevre Bilimleri ile ilgili Fen/Fen Edebiyat Fakültelerinin veya Mühendislik Fakültelerinin lisans bölümlerinden mezun olmak veya,
 • Kimya bilimi ile ilgili yüksek lisans, doktora yapmak veya,
 • Üniversitenin diğer lisans bölümlerinden mezun olup kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış olmak.

Katılım kriterlerine İek olarak;

 • Çevre ve şehircilik bakanlığı  tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kurumlarının düzenlediği sınavlara katılabilme kriterleri 2. maddesinde yer alan Kimya, Biyoloji, Çevre Bilimleri ile ilgili Fen/Fen Edebiyat Fakültelerinin veyaKimya, Biyoloji, Çevre Bilimleri ile İlgili Mühendislik Fakültelerinin Lisans Bölümlerine örnek olarak; biyokimya, biyoteknoloji, kimya, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik mühendisliği, biyomedikal mühendisliği, çevre mühendisliği, kimya mühendisliği gibi bölümler sayılabilir. Lisans programlarında ağırlıklı olarak kimya, biyoloji ve çevre bilimleri konularına yer verdiği gösterilen diğer bölümler de bu kapsama girer.
 • Bu kapsamda (yukarıda verilen 2.madde) olmayan lisans bölümlerinden (örneğin makine mühendisliği, işletme bölümü gibi) mezun olanların KDU sınavına katılabilmeleri için kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış olma şartını (ç bendi) karşılamaları gerekmektedir.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı(KDU) EğitimiSERTİFİKA Alma Şartları Nelerdir?

 1. Belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan sınav sonucunda 70 puan ve üzeri alanlar kimyasal değerlendirme yeterlilik belgesi almaya hak kazanırlar.
 2. Kimyasal Değerlendirme (KDU) Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresi beş(5) yıldır.
 3.  Belgesini yenilemek isteyenler, belge geçerlilik süresi içerisinde veya bu sürenin bitiminden itibaren 2 yıl içerisinde eğitim şartı aranmaksızın yeniden sınava girerler.
 4. (c) maddesi uyarınca yeterlilik sınavına girerek başarılı olanların mevcut belgeleri iptal edilir ve bu kişiler yeni belge numarası verilerek belgelendirilir.
 5. Bakanlıkta kimyasallar yönetimi alanında 10 yıl çalışmış olduğunu belgeleyenler akreditasyon kapsamı dışında yeterlilik sınavına girmeden belgelendirme kuruluşu tarafından belgelendirilir. Bu durumda kişilere verilen belgelerden belgelendirme kuruluşu sorumludur.

Eğitim Hakkında Diğer Detaylar

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) olmak için genellikle bir lisans veya yüksek lisans derecesine ihtiyaç vardır. Bu dereceler kimya, biyokimya, toksikoloji veya ilgili bir alanda alınabilir.

Ayrıca, çoğu KDU pozisyonu, kimyasal maddelerin yönetimi, kimyasal düzenlemeler, toksikoloji ve benzeri konularda deneyime sahip olmayı gerektirir. Bu nedenle, KDU olmak isteyen kişilerin kimya endüstrisi veya ilgili bir alanda çalışmış olmaları veya bu alanda staj yapmış olmaları önerilir.

KDU olarak çalışmak için ayrıca kimyasal maddelerin yönetimi ve kimyasal risk yönetimi konularında eğitim almış olmak da önemlidir. Bu eğitimler, uluslararası standartlara uygun olarak düzenlenen kurslar, seminerler veya belgelendirme programları yoluyla alınabilir.

KDU olmak için, ayrıca kimyasal düzenleyici kuruluşlar veya kimya endüstrisi gibi ilgili kuruluşların web sitelerini düzenli olarak takip etmek ve düzenli olarak güncellenen yasal düzenlemeleri ve gereksinimleri öğrenmek de önemlidir.

Son olarak, KDU olarak çalışmak isteyen kişilerin, kimyasal maddelerin yönetimi ve kimyasal risk yönetimi konularında sürekli olarak kendilerini güncellemeleri ve eğitim almaya devam etmeleri önerilir. Bu, mesleki gelişimlerini sürdürmek ve güncel trendleri takip etmek için önemlidir.

Kimler Kimyasal Değerlendirme Uzmanı olabilir?

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı olmak için aşağıdaki kriterlerden bir tanesini karşılamak yeterlidir.

 • Kimya, biyoloji veya çevre bilimleri ile ilgili Fen/Fen Edebiyat Fakültelerinin veya Mühendislik Fakültelerinin lisans bölümlerinden mezun olmak veya,

 • Kimya bilimi ile ilgili yüksek lisans, doktora yapmak veya,

 • Üniversitenin diğer lisans bölümlerinden mezun olup kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış olmak gereklidir.

KDU yeterlilik sınavı içeriği, sınavın süresi ve puanlama nasıl yapılır?

Yeterlilik sınavı soruları, çoktan seçmeli ve klasik olmak üzere iki bölümden oluşur. Sınav süresi 180 dakikadır. 

KDU sertifikası geçerlilik süresi ne kadar?

Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı (KDU) sertifikasının geçerlilik süresi 5 yıldır. Bu sürenin bitiminden itibaren 2 yıl içerisinde yenilenmesi gerekmektedir. Yenileme işlemi için tekrar sınava girilmesi gerekmektedir. Yenileme sınavı, KDU sertifikasını almış olan kişilerin mevcut bilgilerini tazelemeleri ve güncellemeleri amacıyla düzenli olarak yapılmaktadır. Bu sınavda, kimyasal maddelerin yönetimi, kimyasal düzenlemeler, toksikoloji ve benzeri konularda bilgi ve deneyimlerin test edilmesi amaçlanmaktadır.

KDU sertifikasının yenilenmesi için herhangi bir eğitim şartı aranmamaktadır. Ancak, KDU olarak çalışan kişilerin mesleki gelişimlerini sürdürmeleri, yeni düzenlemeleri takip etmeleri ve kendilerini sürekli olarak güncellemeleri önerilmektedir. Bu, KDU sertifikasını yenileme sınavında başarılı olmak için önemlidir.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı (KDU) yeterlilik sınavından yeterli puan geçemezsem yeniden sınava girebilir miyim?

Söz konusu sınav tarihinden itibaren 1 yıl içinde iki kez daha sınava katılma hakkı vardır.

Kimler Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Eğitmeni olabilir?

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Eğitmeni olmak için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir:

 1. Kimya mühendisi, çevre mühendisi, kimya lisans, biyoloji lisans, kimya öğretmeliği veya biyoloji öğretmenliği mezunu olup kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında en az 3 yıl çalışmış olmak ve bu ekin ikinci bölümünde belirtilen eğitim konularının her birinden ve bunların tabloda belirtilen sürelerinden az olmamak şartıyla en az 64 saat eğitim almak ve bunu belgelendirmek, veya
 2. Üniversitenin diğer lisans bölümlerinden mezun olup kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış olmak ve bu ekin ikinci bölümünde belirtilen eğitim konularının her birinden ve bunların tabloda belirtilen sürelerinden az olmamak şartıyla en az 64 saat eğitim almak ve bunu belgelendirmek.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Eğitmeni, KDU eğitimi vermek için yetkilendirilen kişidir. Bu kişilerin, kimyasal maddelerin yönetimi, kimyasal düzenlemeler, toksikoloji ve benzeri konularda bilgi ve deneyimlerinin olması gerekmektedir. Ayrıca, KDU eğitmenleri, KDU sertifikasyonu ve yenileme sınavlarının hazırlanması ve yürütülmesine de katkıda bulunmaktadırlar.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here