Üçüncü Alâeddin Keykubad

0
6

Anadolu Selçuklu Devleti on sekizinci hükümdarı III. Alâeddin Keykubad. III. Alâeddin Keykubad kimdir? İşte III. Alâeddin Keykubad’ın biyografisi…

Kösedağ Savaşı’ndan sonra Moğolların hakimiyetine giren Türkiye Selçuklu Devleti sultanları Moğolların sıkı bir denetimi altında tutuluyordu. Anadolu’yu hakimiyeti altına alan Moğol devleti olan İlhanlıların hükümdarı Gazan Han, Türkiye Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Mesud’u emirlerine uymadığı için tahttan indirdi. Onun yerine III. Alâeddin Keykubad geçti.

III. Alâeddin Keykubad zamanında Anadolu’da bir takım karışıklıklar olunca Moğollar, O’nu da tahttan indirip yerine tekrar II. Gıyaseddin Mesud’u geçirdiler. III. Alâeddin Keykubad tahttan indirildikten sonra Tebriz’e gönderilip yargılandı ve ölüme mahkûm edildi. Fakat eşinin Moğol hanedanından olması sebebiyle hayatı bağışlandı. Gazan Han, ona Isfahan’da kalmasını emretti ve onun bütün masraflarını karşıladı.

III. Alâeddin Keykubad yanında görevli bulunanlardan birine ağır sözler söylediği için o kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. III. Alâeddin Keykubad tahtta iken, Osman Gazi’ye, yaptığı fetihlerden dolayı Beylik unvanı verdi. Osman Gazi’ye beylik unvanının verildiği tarih tam olarak belli olmamakla birlikte, 1299 tarihinde Osman Gazi birliklerinin İnegöl ve civarını fethetmesinden ötürü bu tarih Osmanlı Devleti’nin kuruluş tarihi olarak kabul ediliyor. 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here