Üçüncü Gıyaseddin Keyhüsrev

0
19

Anadolu Selçuklu Devleti on altıncı hükümdarı III. Gıyaseddin Keyhüsrev III. Gıyaseddin Keyhüsrev kimdir? İşte III. Gıyaseddin Keyhüsrev’in biyografisi

Sultan 3. Gıyaseddin,  1259 yılında doğdu

Babası Sultan 4. Kılıç Arslan öldükten sonra  Konya’ya varan devlet  erkanı henüz iki buçuk yaşında olan Gıyaseddin’i saltanat tahtına oturttu. Herkes onu destekliyordu ve saltanatını kabul ediyordu. Samimi olarak ağzına bakıyorlardı. Sözlerini emir bilmişlerdi. Gıyaseddin büyüyüp aklı erene kadar ülkeyi

Sahib Ata Fahreddin Ali ve Emir Süleyman Pervane yönetmeye başladı. Halk bu ikilinin iktidarından memnundu. Aralarında anlaşma ve fikir birliği vardı

Muinettin Pervane, Moğollar karşısında kazandığı zaferlerle bütün İslâm dünyasında saygı uyandıran Memlûk Sultanı Baybars’a karşı Moğollarla işbirliği yaptıysa da daha sonra değişen koşullar yüzünden Memlûk sultanını Anadolu’ya çağırdı ve Moğol varlığına son vermesini istedi. Kahire’den yola çıkan Baybars, Halep’te Ordusunu topladı ve Nisan 1277’de Antep’e indi.

Memluklülarla Moğollar, Elbistan Ovası’nda karşılaştılar, Moğollar bozguna uğratıldı. Selçuklu birlikleri de gönüllü olarak Baybars’a katıldı. Moğol Hükümdarı Abaka Han, Selçuklulardan öç almak amacıyla başta Muinettin Pervane olmak üzere 1277 yılında  birçok din ve devlet adamını öldürttü. Moğol baskısının kasırga gibi estiği bu dönemde Karaman Türkmenleri de aynı yıl Konya’yı ele geçirdiler ve Alaattin Siyavuş’u Selçuklu sancağıyla Konya’ya getirip tahta çıkardılar.

Selçukluların başkadısı Siracettin Mahmut Urmevi, kent halkını Karamanlılara ve Siyavuş’a karşı ayaklanmaya çağırdı. Bu eylem başarı kazandı ve III. Gıyasettin Keyhüsrev ile Sahip Ata Konya’ya döndüler. Burada 1279 yılında  Alaattin Siyavuş yakalanıp öldürüldü. Abaka Han’dan sonra tahta çıkan Moğol Hükümdarı Ahmet Teküdar, Selçuklu ülkesini Gıyasettin Mesut ile III. Gıyasettin Keyhüsrev arasında paylaştırdı. III. Gıyasettin Keyhüsrev bu bölünmeyi kabul etmedi ve Ahmet Teküdar’ın yanına gitmek üzere yola çıktı. Bu sırada Moğol tahtında değişiklik oldu ve Argun Han başa geçti. Tebriz’de bekleyen Mesut, Kayseri’de ve Konya’da Şubat 1284 başlarında törenle tahta çıktı. Argun Han, III. Gıyasettin’i boğdurttu

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here