Yunus Emre

0
79

Türk derviş Yunus Emre…

Yunus Emre kimdir?

Yunus Emre’nin biyografisi

Yunus Emre, 1238 senesinde Eskişehir’in Sivrihisar beldesinde dünyaya geldi. Doğduğu dönem Anadolu’da düzenin bozulduğu, Moğol akınlarının Türk yerleşkelerini tehdit ettiği, kıtlık-kuraklık gibi pek çok doğal afetin yaşandığı bir zamandır.

Bu olaylar Yunus Emre’nin hayata bakış açısına yansımıştır. Yunus’un okur-yazarlığına dair kesin bir bilgi bulunamamıştır. Kendisi Taptuk Emre’nin dervişidir ve hayatının bir kısmını Hacı Bektaşi Veli’nin yanında geçirmiştir.

Yunus Emre’nin iki büyük eseri vardır; Divan ve Risalet-ün Nushiyye. Divan’da şiirlerini toplamıştır. Aruz ve hece ölçüsü ile yazılan bu eser yedi nüsha olarak kendi içerisinde farklı bölümlere ayrılmıştır. Risalet-ün Nushiyye ise Nasihatler Kitabı anlamına gelen bir eserdir ve mesnevi biçminde yazılmıştır. 1307 senesinde kaleme alınan eser aruz ölçüsü ile yazılmıştır. Eserin günümüze ulaşmış bilinen beş nüshası bulunmaktadır.

Yunus Emre, 1321‘de hayata gözlerini yumdu. Mezarının yeri kesin olarak bilinmemektedir.

Sanat yaşamında halka, açık bir dille hitap etmiştir. Türkçe’yi çok güzel kullanmıştır. Bu da Yunus Emre’nin her zaman okunup anlaşılmasında büyük rol oynamıştır. Yunus’un şiirleri tasavvuf ağırlıklıdır.

”Yaratılanı sevdik, yaratandan ötürü” diyerek hoşgörünün önemini vurgulamıştır. Yunus Emre halk tarafından oldukça sevilmiştir. Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden adına anıt mezarlar yaptırılmıştır. Aruz ölçüsü ile de şiirler yazmıştır. Yunus Emre’nin “Risalettün- Nushiyye” ve “Divan” olmak üzere iki eseri bulunmaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here