Haim Nahum

0
6

Hukukçu Haim Nahum kimdir? Haim Nahum biyografisi…

Haim Nahum Manisa‘da 1873 yılında dünyaya geldi. İbranice ve Arapça dilerini genç yaşta büyükbabasıyla gittiği Filistin‘de öğrendi.

Filistin’in ardından Fransa‘ya giderek, Paris Ruhani Okulu‘nda eğitim aldı. Burada bulunduğu dönemde “Jön Türkler” grubunda yer aldı. 

1897’de İstanbul’a döndü. Ülkeye döndüğünde arzusu İstanbul’da İslam hukuku ve diplomatlık alanında eğitim görmek istedi.

Maddi yetersizlikten 1891’de Alliance Israelite Universelle kuruluşuna başvurdu. Bu başvuruda hukuk, teoloji ve diplomatik öğrenimi görmek için yardım istedi. İsteği kabul edilen Nahum, 1893-1897 arasında Paris Ruhani Okulu’nda öğrenim gördü. 1897’de haham tayin edilmeden 1895’te Teoloji Yüksek Okulu‘ndan; 1896’da ise yaşayan Doğu dillerinden edebi Arapça ve Farsça bölümlerinden diploma almayı başardı. Aynı yıllarda Paris’teki Yahudi okullarında ders verdi. 

Okullarda öğretmenlik yapmaya başladı. 1908 yılında da II. Meşrutiyet’in ilanıyla görevinden istifa etti. Ardından Moşe Levi’nin yerine hahambaşı seçildi. Bu görevinde yer adlığı sürece Osmanlı Devleti ve Yahudiler arasında anlaşma sağlamaya gayret gösterdi.

1919-1926 yılları arasında da Kahire başhamamı olarak görev yaptı. 1923’te de Türk heyetinde yer alarak Lozan Barış Konferansı’na katıldı. 

Mısır toplumu tarihi üzerine de çalışmalar yapan Haim Nahum 1960 yılında Kahire‘de hayatını kaybetti.

ESERLERİ

– Son Osmanlı hahambaşısının mektupları

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here